Teoretiserande vs operativ strateg

Ägnar en hel del tankekraft åt att försöka definiera ett operativt strategiskt förhållningssätt där resultat och långsiktig innovation utgör två sidor på samma mynt. Inser att det är en fälla där jag lätt blir fånge i eget grepp. Modeller i all ära, men det är när modellen möter verkligheten som de intressanta effekterna uppstår. Därför accepterar jag stilla faktum att jag kommer få ägna en hel del tid för att köra trial & error i några iterationer. Dessutom har jag kommit till insikt att strategiska mönster handlar om lika stora delar planerad ledning/styrning och framväxande/lärande arbete. I en it-förändring kopplar jag strategiska mönster till orsakerna bakom transformeringsrörelsen.

Transformeringar av it sker i de vanligaste fallen för att:

1. Förbättra tjänsteportföljen genom optimeringar och därigenom ha högre servicegrad till lägre kostnad

2. Skapa mer tid/resurser/medel till att utveckla nya it-stöd som ökar organisationens förmågor

2.5 För att bryta invanda mönster och skapa rörelse

Sättet att lyckas i förändringen är att uppvisa resultat och bygga upp förväntningar/energin kring möjligheterna med det som är nytt. En iterativ process som fortsätter. När en insåld förväntning har infriats ska den skötas optimalt (ledning/styrning), samtidigt som nästa innovation ligger i utveckling (framväxande/lärande). För att lyckas i ekvationen är det fyra hörnstenar som håller bygget uppe:

1. Ledning och styrning

2. Arkitektur

3. Allianser och kommunikation

4. Modet att våga stå för sin sak

Annonser

Sömlöshet och integration skingrar dimmorna i molnen

Behörig åtkomst till rätt information oavsett tid, plats eller enhet. En självklar princip? Det beror på! Nystartade organisationer som ännu inte har vuxit i antal anställda eller expanderat geografiskt till olika språkområden och tidszoner har goda möjligheter att leva efter principen. Där ser jag molnet som ett lika naturligt förstahandsval som Daniel Alfredsson som lagkapten för Tre Kronor. För att skala upp det hela rejält så att samtliga internetanvändare har sömlös nytta av molnet behövs ett antal grundläggande mekanismer som möjliggörare:

Adresser så att de räcker

Vår nuvarande version av IP-protokollet har nått vägs ände. Vi behöver ha ett Internet baserat på IPv6 för att slippa begränsningar med adresser som inte räcker till. För den som inte vet skillnaden i antalet tillgängliga adresser har jag gjort en enkel liten uppställning över antalet möjliga adresser per version:

IPv4:                                                                                4 294 967 296

IPv6: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456

För att illustrera hur många adresser som ryms med IPv6 så kan varje atom på jordens yta tilldelas runt 100 adresser.

Öppet Internet

Internet har utvecklats som ett helt öppet nätverk av nätverk och kan ses som en självklar resurs. En digital allmänning. För att utvecklingen ska fortsätta är det viktigare än någonsin förr att värna om den digitala allmänningen och bekämpa galna inmutningsförsök från olika krafter. Är vi inte lite vakna och vokala kommer Internet att likna stränderna längs promenade des anglais i Nice: Mängder av inhägnade strandremsor reserverade för en viss inrättnings gäster och ett fåtal publika strandremsor för alla andra.

Öppna format och protokoll

Genom öppenhet i formaten och protokollen bland molnen får vi känslan av sömlöshet och integration. En av de större trenderna på senare tid har varit BYOD (Bring Your Own Device) och det bör vara en självklarhet att kunna arbeta mobilt och alltid ha rätt åtkomst till information; som individ eller i team. Då blir begrepp som ”big data” ointressanta. Istället kan vi arbeta oss uppåt i värdepyramiden: Utifrån data skapar vi information, från vilken vi skapar oss kunskap, ur vilken vi bygger visdom.

Rimliga programmerings- och integrationsgränssnitt

Molnets framgångsrika exempel behöver vara förebilder och erbjuda programmerings- och integrationsgränssnitt under rimliga villkor. De alla bästa innovatörerna kommer att få allt fler anhängare samtidigt som de växer och tjänar pengar. Ett win-win i många led.

Jag tror starkt på att molnsourcing är den rimliga vägen framåt och att vi 2018 har högspecialiserade molnmäklare/agenter som säkerställer rätt värde för investeringarna.