Strategisk framblick 2020

Samlar mina tankar och idéer om kommande ”tekniska” landvinningar i en ny informationsvåg som kommer att ge efterdyningar 2020. Här kommer en 5-punktslista på företeelser som kommer att fylla allas vår vardag.

  • Datastruktureringstjänster – Efter att marknadsjargongen om ”big data” har lagt sig och licenskrängarna köpt nya Maseratis för bonuspengarna kommer frågan om riktigt enorma datavolymers mening. Agenter specialiserade på mönster- och beteendesökningar i dataströmmar sorterar ut paket som analyseras, modelleras och visualiseras för vidare handlingar baserat på minutkunskapen. På ett personligt användarplan handlar det om att ha smarta agenter som strukturerar, kvalitetssäkrar, vidareförädlar och bevarar ens digitala minne över alla lagringsgränser (moln, enheter, sociala tjänster).
  • Hyperkonvergens – Näten växer samman med tjänsterna, som växer samman med vår verkliga vardag. Lokaliseringstjänster, Near-Field Communication (NFC), augmenterad verklighet och sensornätverk håller koll på våra behov. I vår strävan efter enklare vardag ger vi bort lite kunskap om oss själva för lyxen att tjäna några extra minuter och/eller kronor. Vår ”riktiga” vardag och nätet förenas till en enda informationsbank, som i sin tur samverkar med andra informationsbanker i sociala interaktioner. Informationsbankernas valuta är kunskapen om varje enskild konsument.
  • Verksamhetsprocessautomater – En naturlig fortsättning på molnen. Efter IaaS, PaaS, SaaS kommer BPMaaS i tre steg: 1.Modellera en process i ett välkänt gränssnitt och med naturligt beskrivande språk/flöde. 2.Peka på datakällor och applikationsplattformar som ska vara en del i processen. 3.Ange hur gränssnittet ska se ut, på vilka formfaktorer det ska presenteras och kör.
  • Miljösensorer@Internet – Polarisar som smälter, översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, torka. Listan kan göras lång. Den explosiva utvecklingen av rymdturismen genererar extremt billiga och specialiserade satelliter som kan monitorera en stor mängd av sensorer utplacerade runt om på fokalpunkter för miljöskeenden. Genom Internet görs stora datamängder tillgängliga för datastruktureringstjänster specialiserade på att mäta miljöhälsan. En doktor för moder jord.
  • Integritetskollaps & pånyttfödelse – Tjänster med användaravtal där vi frånsäger oss själva vår person fortsätter att florera. Genom en frikostigare delning av vår persons innersta väsen för att få lite bonustid/pengar/gratis lunch är vi konstant under radarn för ett stort antal aktörer. Aktörer som dessutom ingår samverkansavtal och köper upp varandra/konsoliderar krafter. En första uppmärksammad digital våldtäkt väcker debatten och vi startar en medveten kamp för att återta kontrollen över oss själva.

Som en sjätte liten punkt, som helt naturligt föds av ovan: Icke-digitala naturreservat utan minsta chans för täckning upprättas och blir en lyxvara för de rika och mäktiga: ”Vad gjorde du i helgen?” ”Jag var på hälso-spa och var off-line under 4 timmar!”

 

Annonser