Off-line en period

Nu tar jag en analog semester och kommer vara off-line en kortare period. Per Anders Fogelströms serie om Stockholm är den sommarlitteratur jag ska avnjuta. Inne på andra boken ”Barn av sin stad” just nu. Har även köpt ”Röda rummet” av August Strindberg. Tänkte fortsätta där jag senast slutade på gymnasiet för 30 år sedan 🙂

 

Hoppas att du får en härlig semester och sommar med mycket vila. Ser fram emot att fortsätta träffas på nätet utvilade och fräscha i augusti.

/Predrag

Annonser

Min syn på ett fritt och öppet Internet

Som nyligen tillträdd ordförande för ISOC-SE har jag ägnat ett par månader åt att lyssna, läsa på och lära mig om vilka frågor som rör Internets utveckling framåt. Som i allt strategiskt arbete handlar det om att göra rätt arbetsinsatser för att genom dessa forma framtiden. Framtiden är lika oviss för alla och ett gott strategiskt arbete handlar om att förstå historien, nuläget, aktörerna genom tiderna, motsättningarna som råder, antagonisterna, lobbyrörelserna, maktanspråken och en hel del annat. En volontärförening som Internet Society har spelat, och kommer att spela, en stor roll i Internets utveckling. Jag är extremt priviligierad att få vara en mer aktiv medlem inom ISOC-SE och vill här ge en självdeklaration vem jag är.

Grunden att stå på

Jag har varit medlem i ISOC-SE sedan 2005. Mina motiv att gå med i föreningen då, som nu, är min grundläggande tro på utveckling baserad på öppenhet. Jag är född i dåvarande Jugoslavien och kom till Sverige som femåring. Somrarna tillbringades i hemlandet, liksom 15 månaders militärtjänstgöring. Jag har på nära håll upplevt ett slutet samhälle med en liten klick styrande i ”partieliten”. Ett samhälle präglat av övergrepp, korruption, godtycklighet, statskontrollerade mediakanaler och undertryckta motsättningar. Under hela den tiden kunde jag ställa det jugoslaviska samhället mot det svenska: Ett flerpartisystem med demokratiska val och en grundlagssäkrad yttrandefrihet. Jag är alltså extremt formad av mina upplevelser och hela mitt väsen, mitt DNA, är uppbyggt av en orubblig tro på öppenhet och demokrati. Ska jag sammanfatta hela den tron i en mening blir det enligt följande: En person – en röst, oavsett hur stort, eller litet, kapital!

 Ett fritt och öppet Internet

Vid alla större skiften i historien har vi sett exempel på omformningar av samhällsstrukturer och skapandet av maktpositioner. Internet är ett sådant skifte och omformningen av samhällsstrukturerna pågår för fullt. För att säkerställa ett fritt och öppet Internet för alla ser jag ett antal områden som behöver adresseras (ingen inbördes ordning gäller):

  • Skapa förståelse för grundläggande distinktioner i terminologin. I debatterna som jag har lyssnat på pågår en förskjutning av Internets användare mot begreppet ”konsument”. Jag tycker inte att konsumentbegreppet är något dåligt per se. Men, Internet är en del av vår värld och vi är Internetmedborgare först och främst. Som medborgare av Internet väljer vi våra olika roller efter eget tycke och smak. Ska vi försöka se nyktert på Internet är det alla vi användare som är producenter av det material som vi sen konsumerar (sociala medier, bloggar, bild-/videotjänster, snabbmeddelanden, positioneringstjänster etc.). Utan oss är Internet massor av smarta algoritmer, programkoder, järnskrot, kisel, dioder och protokoll utan innehåll.
  • Teknisk utveckling av Internets plattform. Fortsatt öppen utveckling av Internettekniken så att framtida behov kan tillgodoses med öppna lösningar. Anslutningen av enheter till Internet ställer krav på adresser, för att nämna ett aktuellt exempel.
  • En ökad transparens för användaren. Det ska vara självklart att vi när som helst kan få en överblick över vem som vet vad om de spår vi lämnar på Internet. Vi ska när som helst kunna bestämma oss för att lämna mer, mindre eller få vara helt i fred när vi rör oss på Internet. Vi ska alltid känna till vad som lagras om oss, var det lagras och hur den informationen eventuellt används.
  • Högre grad av användarkontroll. Det här hänger samman med den tidigare punkten, men utgör ändå en helt egen disciplin. Nyligen höll ISOC-SE ett seminarium på temat ”Användarvillkoren – Internets okända ”lag””. Daniel Westman har gjort ett föredömligt arbete med att tydliggöra användarvillkoren på Internet för användaren. Det gäller både när vi accepterar användarvillkoren och även då något förändras i villkoren. Dessutom behövs det säkert någon form av förståelse när användarvillkoren är orimliga. Copylinda har en redogörelse från konferensen på Twitter.
  • Rivandet av kunskapsbarriärer. För några veckor sedan lyssnade jag på ett samtal ”backstage” efter en stor konferens om styrningen av Internet. Den ena parten hävdade att all utveckling på Nätet bygger på Internetteknik och är definitionsmässigt öppet. Den andra parten försökte, förgäves, beskriva skillnaden mellan ett öppet/fritt Internet och användningen av ”Internetteknik” för att bygga en isolerad tjänst (en sluten silo inom det öppna landskapet). Alla kan nå Facebooks startsida på Internet, men bara registrerade Facebookanvändare kan komma in i Facebooks ”silo” och ta del av tjänsterna som Facebook tillhandahåller. De här frågorna handlar om teknik, utveckling, affärsmodeller, juridik och en hel del annat. Kunskapsinsatser behövs för att eliminera barriärer och grunder för missförstånd.
  • Motarbeta digital analfabetism. Alla ska få en rimlig chans att vara Internetmedborgare av egen fri vilja. Fler och fler grundläggande samhällstjänster flyttas in på Internet och ingen ska behöva vara utesluten eller ha en ingenjörsexamen i systemvetenskap för att kunna ta del av Internet. Nyligen beslutade FN om en deklaration om mänskliga rättigheter och Internet, vilket är ett bra steg framåt.

Som individ inom ISOC-SE har jag chansen att tillsammans med många smarta människor göra en liten insats för att säkerställa Internets fortsatta öppna utveckling. Det handlar om att både säkerställa en teknisk utveckling av Internets plattformar och verka för de sociala sidorna av utvecklingen.

Fritt och öppet landskap!