Tillbaka efter ledighet och kickstartar hösten

Efter en fin ledighet och en fullspäckad uppstart på jobbet kliar det nu rejält i bloggfingrarna. Inför kommande utmaningar har jag funderat på vad rollen ”it-strateg” innebär och om jag kan hitta ett it-strategiskt forum där vi som har rollen kan utveckla varandra. Har börjat med att göra en tankeskiss över vilka förmågor en it-strateg har, vilka kompetenser som används i rollen och vilka gränssnitt som it-strategen har i sitt arbete.

Tar tacksamt emot återmatning kring detta.

 

Förmåga Kompetens/beskrivning Gränssnitt
Utforma strategiskt tänkande Förstår organisationens målsättning och anpassar sin operativa förmåga för att matcha målen. Tänker långsiktigt i varje beslut och tar alltid höjd för det som är rätt baserat på förutsättningarna (inte störst, bäst, vackrast…). Tar ansvar för att förstå kravbilder, behov, samla in rätt information, värdera och analysera fakta, för att slutligen rekommendera och/eller implementera lösningar. Arbetar mycket nära organisationens strategiska arkitekter, programledare, processägare och relevanta stabsfunktioner.
Resultat-orientering Tar till sig av experters åsikter,

värderar historiska fakta och bidrar med egen expertis i beslutstagande för att ständigt ha framdrift.

Håller möten och odlar relationer. Samverkar i nätverk med andra organisationer inom näringslivet, offentlig sektor och intresseorganisationer. Aktiv i programarbetet.
Odlar samverkan, kultiverar produktivitet Involverar andra och coachar vid

behov för att skapa resultat.

Konsulterar andra och informerar om beslut och utmaningar. Ger kredibilitet till andra. Tar ansvar för egna- och teamets beslut.

Formella och informella former vägs ständigt mot strategier och handlingsplaner för organisationen. Driver strategiska forum och mer informella strategiska forum.
Personligt engagemang Utgår från organisationens värdegrund och arbetar disciplinerat och professionellt  med stort engagemang. Respekterar organisationens processer, men tar ansvar för att föreslå förändringar som gynnar organisationen. Är en god talesperson för organisationen internt, såväl som externt. Ansvar och ledarskap i alla kontakter, möten och diskussioner. Förståelse för problem som uppkommer och upparbetat förtroende i rätt forum för att hitta lösningarna.
Kommunikativ förmåga Söker ständigt förstå omgivningen och agerar för att kommunicera tydligt. Förankrar noga att samtliga parter har förstått och accepterat det som har sagts. Ansvar och ledarskap i alla kontakter, möten och diskussioner. Uppföljningar av ingånga överenskommelser.
Omvärlds-bevakning Har örat nära rälsen för att upptäcka nya tekniker, arbetssätt, lösningar, paketeringar eller affärsmodeller som kan gynna kärnverksamhetens it-stöd. Driver aktivt kompetenshöjande initiativ för att skapa förståelse för verksamheten vad nyheterna innebär för dem. Analytiker, konferenser, kollegiala utvärderingar, RITS, sociala medier, webb, facktidskrifter, forum, böcker och kurser.

Annonser