Produktivitetsmodell för resultat och glädje

Att ständigt försöka vara strategisk, innovativ, visionär, <släng in valfritt begrepp här> är förknippat med risken att bli flummig och hamna i ett leveranslimbo. Vakenhet och omtag är två ingredienser för att inte hamna för djupt i fällan. Varningsklockorna ringer när det blir obalanser i ens produktivitetsvardag. Eftersom jag är extremt beroende av skrivande, modeller, skisser och liknande stöd för att samla mina tankar om ett område har jag utvecklat en egen liten ”Produktivitetsmodell”. Modellen utgår ifrån en balanserad vardag som ger bäst resultat i ens arbetsliv. Grunden är att ständigt utgå ifrån den där rena passionen som en gång förde in en på det valda området. Först kommer modellen i form av en grafisk representation och därefter en kortfattad beskrivning över vad som avses.

 

 

Jag har i min egen produktivitetsmodell jagat balansen mellan passion/roligt och ansvar/produktivitet. Följande tankar har jag haft när modellen har utarbetats:

  • Output/input: För att känna sig tillfreds med sig själv är det viktigt att ständigt producera resultat. Ständiga möten, revideringar, rapporteringar, mejlkonversationer och andra strukturella moment kan kännas meningsfulla och viktiga. Men, kommer inga konkreta resultat som för organisationen framåt blir det förr eller senare ohållbart.
  • Inspiration/systematik: Den här dimensionen rymmer hela passionen för det man gör. Att varje morgon vakna och ha en buffet av möjligheter framför sig gör mirakel för både individen och organisationen. Systematiken är själva strukturen där inspirationen får ett utlopp. Att ta till sig av all nödvändig input, strukturera input till actions och därefter använda inspirationen för att skapa output känns som ett starkt framgångsrecept.
  • Fokus/experimentverkstad: Ögonen på vägen är en förutsättning för att inte köra fel/spåra ur. Utmaningen ligger i att hitta lusten mitt i allvaret. Att ständigt säkerställa att livsblodet för organisationen är friskt och tillåter lärande genom att våga.
  • Logik/känsla: Ansvar för resultat, uppföljning, ordning och reda är det som logiken står för. Känslan kommer utifrån experimentverkstadens mer indirekta lärande: Modet att våga fatta beslut mot det som är rätt för organisationen och inte fastna i att reda ut vilken som är den perfekta lösningen på alla världens problem.

För egen del förstår jag att balansen 60/40 inte är möjlig varje dag och vecka. För långsiktigt hållbara resultat är jag däremot totalt övertygad om att det är något som man måste sträva efter. Resultat genom glädje är den sanna strategiska ”mojon”.

Annonser

Sakernas Internet, BIG(ger) data och IPv6

Begrepp som har varit ”hajpade” för några ögonblick sedan är nu i ett mer systematiskt blickfång. Jag talar om begreppen Internet of Things och Big Data. Vita huset (Barack Obama) startade i våras ett initiativ där 200 miljoner dollar investerats i forskning inom området Big Data. Ansvarig rådgivare jämför med tidigare satsningar som, bland annat, bidrog till Internets tillkomst:

“In the same way that past Federal investments in information-technology R&D led to
dramatic advances in supercomputing and the creation of the Internet, the initiative we
are launching today promises to transform our ability to use Big Data for scientific
discovery, environmental and biomedical research, education, and national security,”
said Dr. John P. Holdren, Assistant to the President and Director of the White House
Office of Science and Technology Policy.

I maj publicerade McKinsey Global Institute rapporten ”Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity”. Bland många intressanta siffror, tabeller, statistik och antaganden/förutsägelser finns bland annat ett antagande om att myndigheter inom EU kan spara 250 miljarder Euro årligen genom smartare användning av Big Data. Rapporten konstaterar också att den organiska tillväxten av data skapad av människor bara utgör en marginell andel. Den stora tillväxten kommer att ske genom en stor mängd intelligenta enheter och mindre intelligenta (sensorer) enheter i det som beskrivs som Internet of Things, eller sakernas Internet.

Pew Internet hakade på trenden och släppte i slutet av juli rapporten ”The future of Big Data”, där man bad ett antal namnkunniga personer utgå ifrån två olika scenarios år 2020:

  1. En relativt positiv framtid där Big Data bidrar till att skapa en godare social, politisk och ekonomisk grund för världen
  2. En framtid där Big Data skapar mer problem än det löser

Utifrån de scenarierna skapades frågeställningar för att mejsla fram det sannolika scenariot.

Trots mycket intressanta forskningsinitiativ, marknadssatsningar, enkäter och förutsägelser återstår en grundläggande infrastrukturell fråga. För att sakernas Internet ska bli verklighet behöver IPv6 ha ersatt dagens IPv4. Till dess är det ingen idé att rusa ut och köpa zettabyte-lagring, insamlingsteknik, intelligenta BI-lösningar och anställa tusentals analytiker.