Mobilitet och användarupplevelser

Läser med stor behållning ”Microsoft and Apple at Their Crossroads” på MIT Technology Review. Intressant betraktelse som får mig att tänka tillbaka till 1995 när Microsoft gjorde en helomvändning i fråga om Internet. Företagets satsning på Windows 8 är lika mycket på den kritiska linjen idag, som Internetfrågan för drygt 17 år sen.

Framgångsreceptet, enligt mig, är att göra en enterpriseupplevelse på samma sätt som Apple har lyckats med individens användarupplevelse. Microsoft har nu chansen att skapa en enterpriseanvändares totala mobila upplevelse genom ett enhetligt gränssnitt. Genom standarder som HTML 5, CSS och Javascript serveras en användarupplevelseplattform som många stora organisationer kan anamma. De flesta moderna systemstöd har gränssnitt för att hantera standarder, vilket gör att organisationer enkelt kan skapa standardiserade användargränssnitt för sina processer. Som därefter kan konsumeras i flera olika kanaler (PC, tablet, smart telefon). Ägandekostnaden bör med ett sådant tillvägagångssätt bli lägre och underhåll/förädling standardiserat.

En sådan utmanare till Apple och Google behövs och stärker våra valmöjligheter. I en förlängning ser jag att vi som slutanvändare kan bygga hållbara mobila strategier utan hänsyn tagen till en specifik plattform. Blir intressant att vara med på den resan.