Sällsynt intressant om ingenjörer och dataexcellens

Läser med stor behållning ett mycket bra blogginlägg hos Harvard Business Review. Thomas C Redman beskriver på ett föredömligt och inspirerande sätt skillnaden mellan en bra- och en enastående ingenjör.

Följer länkar i inlägget till hans tidigare inlägg på temat och hittar ytterligare en intressant aspekt: Att flytta ansvaret för analys av stora datamängder från it-funktionen till personalfunktionen.

Annonser

Nytt år, uppdaterade ambitioner

Vill först hälsa alla ett Gott Nytt År så här den första vardagen 2013. Hoppas innerligt på att ni får många framgångar professionellt, såväl som privat.

Personligen jobbar jag med ett bokslut för 2012 och laddar mentalt för att skissa upp mina ambitioner för 2013. Lovar att återkomma när tankarna har materialiserats.

Vill tipsa om en intressant Gartnerspådom avseende extremsamverkan. Telekom idag har en bra artikel om Extreme Collaboration (XC). Det mesta är ompaketeringar av ”gammal god” samverkansteknik/kultur, men två av punkterna känns intressanta: Punkten om nytt belöningssystem och innehållet under den sista punkten som tipsar om spel/lek för att utveckla samverkansformerna.