Bikupan som föredöme för teamarbete

Läste en mycket intressant artikel om att utveckla teamarbetet hos BBC: Bees do it, so why can´t bee keepers and colleagues?

Väl värt att reflektera över.

Annonser