Att förenkla framtiden

Bruce Kasanoff beskriver egenskaper som han anser tidlösa för framgångsrika människor i artikeln Simplify Your Future.

Kortfattat handlar det om att vara pålitlig genom att vara generös med din kunskap (visdom), våga vara expert, vara tydlig, ha ett öppet sinne, vara uthållig, vara närvarande och att alltid kunna förändra dig själv.

Tidlösa principer som fungerar även i en allt mer komplex värld.

Annonser