Microsoft säkerhetsevent offentlig sektor

Tillbaka igen efter fyra veckors fantastisk ledighet. Hoppas du har haft en minst lika bra sommar!

Inleder med att bjuda in alla mina vänner från den offentliga sektorn till en säkerhetsdag hos oss på Microsoft Sverige. Ser fram emot att träffa dig och hänga.

MS Offentlig Sektor Säkerhet oktober 2018

Digitalisering och säkerhet – två sidor av samma mynt

– ett event för offentlig sektor

2018-10-18 | 08:45-15:30 – Finlandsgatan 36, Akalla, Stockholm

Drygt 300 000 skadliga programvaror ser dagens ljus varje dygn och dryga 10 miljarder användaridentiteter är till försäljning på DarkNet.

Hur förflyttar vi vårt tankesätt och förmåga att bemästra de moderna hoten?

När myndigheter digitaliseras betyder det att medborgarnas information exponeras mer, vare sig det är i egna IT-miljön eller i molnet.
Kryptering, identitet och snabb åtgärd är A och O för att hantera de hot som finns idag. Det handlar om att skaffa sig kontroll i den digitaliserade myndigheten.

Denna dag handlar om hur samspelet människa-maskin hjälper i tankeförflyttningen – nu!

Anmäl dig här https://www.microsoftevents.com/profile/4451131

Agenda  
08:30 – 08:45 Registrering och kaffe & frukostfralla
08:45 – 09:00 Introduktion – Mattias Haesert
09:00 – 10:00  

Det nya säkerhetslandskapet – hur ser hotbilden ut? Hur ser Microsoft strategi ut?

Varje organisation som har någon form av nätverksnärvaro är ständigt utsatt för automatiserade, opportunistiska, attacker. Vissa verksamheter har en mera riktad hotbild mot sig. Det gäller inte minst offentlig verksamhet, forskningsintensiva organisationer, försvarsindustrin, bank- och finansvärlden, för att nämna några. Angreppen ökar och det finns allt mer avancerade ”digitala vapen” att köpa på svarta marknaden.

Hur tänker Microsoft holistiskt i fråga om att förebygga, upptäckta, respondera och lära avseende avancerade hot?

Talare: Predrag Mitrovic

 

10:00 – 10:15 Paus
10:15 – 11:10  

Att gå från brandväggssäkerhet till en säker hybridmiljö

Vi får följa ett kundexempel i Norge. Hur de insåg att deras gamla tankesätt med fokus på brandväggar och nätverkssäkerhet inte skyddade mot dagens hot och hur de nu skyddar sig mot Credential Theft, både i sin lokala miljö och i molnet. Vi kommer att få höra om utmaningarna de stod inför, besluten som fattades och deras väg framåt för att integrera lokal IT och molnlösningar till ett, med fokus på hög säkerhet .

Talare: Jesper Kråkhede

 

11:10 – 12:00  

Green Gate-strategi i offentlig verksamhet

Krav på informationssäkerhet och dataklassning, nya lagar som driver oss att bli jurister lika mycket som arkitekter. Vad vi borde göra men inte gör? Vilka verktyg finns för att stötta den här resan? Vi får en inblick i Green Gate-strategin och ser hur den kan tillämpas i verkligheten. Såg du utfrågningen av Zuckerberg? Den visar på ett tydligt sätt den brist på detaljerad kunskap och förståelse vi står inför och du får handfasta tips hur vi kan förklara vad och varför.

Talare: Daniel Sörlöv

 

12:00 –  13:00 Lunch
13:00 – 14:00  

Eld, rörelse och skydd

Ständigt förbättringsarbete, uppdaterade klienter och appar, uppdaterad underrättelse och relevanta motmedel – så bygger vi en säker klient idag.

Under en lång tid så byggde IT-organisationer vad man kallade en Standardklient, en installation där man likt en fortifikation tillät sig att stanna tiden för att kunna ge god support till användarna på en känd plattform. Inte sällan skapades stora, ganska dyra projekt där man tvingades ta sjumilakliv för att presentera ett nytt operativsystem eller en ny Office-version. Med det vi kallar as-a-Service så förändras förutsättningarna för IT-produktionen, etableringsprojekten ersätts med strukturerade, återkommande processer där vi kan upprätthålla en god säkerhet och produktivitet när ny funktionalitet löpande tillförs i miljön.

Talare: Magnus Haglund

 

14:00 – 14.15 Paus
14:15 – 15:00  

Säkerställ din användaridentitet

En av Microsofts seniora Premier Field Engineers berättar om hur han hjälper kunder med AD-konsolidering  och modern autentisering.

Talare: Peter Sandin

15:00 – 15:30 Avslutning – mingel med kaffe & bulle

 

Predrag MitrovicPredragM

Predrag är en betrodd rådgivare på Microsoft kring IT- och informationssäkerhet. Han har ett förflutet som Chefssäkerhetsrådgivare, Teknikchef, IT-strateg och styrelseledamot i SIG Security, Dataföreningen Stockholm och ISOC-SE. Predrag har skrivit 5 bästsäljande böcker om IT-säkerhet och är upphovsman till en TV-dokumentär om säkerhet ”Bli Nätsmart” som har sänts på TV4 och TV4 Fakta.

Daniel Sörlöv DanielS

Daniel Sörlöv är en erkänd och erfaren teknisk expert som arbetar som identitets-och informations säkerhetsspecialist på Microsoft, han har lång erfarenhet från säkerhetsarbete i offentliga organisationer och myndigheter under de senaste 10 åren. Daniel har publicerat artiklar i både nationell och internationell fackpress och media, erfaren talare och skribent. Debuterade som internationell talare redan på TechEd 2003. Han har varit Microsoft Most Valued Proffesional i många år innan han började på Microsoft och har hållit Microsoft Certified Trainer titel under de senaste 17 åren.

Magnus Haglund  MagnusH

Magnus Haglunds spetskompetens inom Windows och Office förstärks av hans gedigna bredd inom strategisk IT arkitektur och teknisk projektledning. Detta kombinerat med att han har jobbet med offentliga kunder de sista 10 åren ge honom en stark kundförståelse.

Jesper Kråkhede  JesperK

Jesper Kråkhede är en mycket erfaren säkerhetsarkitekt med över 20 år i branschen. Hans primära fokus är att hjälpa kunder att identifiera säkerhetshot och hjälpa dem att implementera de skydd som behövs för att verksamheten skall fortsätta. Hans favoritcitat är: ”Där det finns en vilja finns det en väg.”

Peter Sandin  PeterS

Peter Sundin är en av Microsofts Premier Field Engineers som är helt dedikerad att vara ute hos våra kunder och stötta dem i sin drift och förvaltning. Fokus ligger på identitet i såväl lokala som hybrida scenarion.

Annonser

Stoppa investeringarna i säkerhet

Rubriken kan signalera att undertecknad har fått en knäpp. Speciellt du som har umgåtts i härliga säkerhetsdialoger med mig de senaste 15 månaderna undrar nog hur det är ställt? Ge mig tre minuter av din tid så kommer jag att utveckla resonemanget.

Datasäkerheten behöver ny kostym

Jag hittar fortfarande spår av ett arv som säger att vi ska ha 100 procent säkerhet på 100 procent av våra tillgångar. Konsekvensen av detta är att en lunchmeny för dagens rätt i personalrestaurangen är lika mycket skyddsvärd som ett utdrag i en patientjournal, sammanställningen inför kommande kvartalsrapport eller dokument inför en patentansökan. Explosion av mobila enheter, kraftfulla molntjänster, Internet i allt (o)tänkbart och artificiell intelligens är några realiteter för alla organisationer. Då kommer den naturliga frågan om någon vet var 100 procent av tillgångarna ens finns? En lika naturlig fråga som sällan ställs i rätt perspektiv är: ”Hur bygger vi ett hållbart säkerhetsramverk runt de 5 procent av vår livsviktiga information?” Den här formen av omformulerade frågor är stoffet till en ny kostym, som kommer att sitta bättre än den tidigare

Begreppet ”digitalisering” ser jag som en möjliggörare för individer, organisationer och länder att kunna göra mer genom effektivisering och transformationssteg. Produktivitet är ett samlingsbegrepp. Den nya kostymen som mellanrubriken signalerar handlar om att hitta smarta sätt att tillgängliggöra rätt tillgångar till rätt samverkande personer/organisationer/länder och bryta ner komplexa säkerhetsstrategier. Enkelhet och omformulering av säkerhetsstrategier för säker produktivitet är nyckelordet.

Du har redan en oslagbar säkerhetsplattform

I din organisation har du mängder av smarta medarbetare och har med största sannolikhet en hel del personer som brinner för datasäkerhet. Du har ett antal team som kan organisationens nätverk, servrar, arbetsplatser, system, applikationer och användarbehovet. Här är grunden till hemmaplansfördel. Du som även har investerat i Microsofts plattformar har säkerhetsfunktioner som lever i källkoden, oavsett om det är produkter eller molntjänster. I många situationer har du säkert av gammal vana tredjepartsprodukter som du investerar i och upprätthåller som inte tillför något mervärde.

Med din nya kostym och den säkerhetsplattform som finns ser jag följande tilläggsförmågor/funderingar som essentiella:

 1. Förändring av organisationens mindset – gå från en inställning om att oavsett vad skydda dina tillgångar till att utgå ifrån att obehörig åtkomst till dina tillgångar alltid sker. På Microsoft har vi ledordet ”assume breach”.
 2. Titta på de tillägg av avancerade skydds-, upptäckts- och responsmekanismer som vi erbjuder och som är en integrerad del av Intelligent Security Graph.
 3. Avgör hur mycket av upptäckta anomalier som Microsofts artificiella intelligens ska svara mot och åtgärda helt automatiskt.

Tillsammans med det kontextuella ramverket för att etablera en säkerhetsperimeter runt varje användare och dennes användning ger Microsofts säkerhetsplattform en sammanhållen upplevelse. Nätverkseffekt, snabbhet i respons och enormt signalsystem baserat på djuplärande som fungerar i praktiken och inte i presentationer och broschyrer.

Kanske är det dags att stoppa säkerhetsinvesteringarna, formulera om frågeställningarna och utnyttja kraften i den plattform du sannolikt redan har på plats!

Globalt goda moln

Som en fortsättning på mitt inlägg om Azure i Tyskland från i fredags kommer nu ett kraftfullt initiativ från Microsoft kallat ”Cloud for global good”. Min förhoppning är nu att samtliga större globala molnaktörer kliver fram och gör lika tydliga policybeslut. Dessutom har jag en lite mera hemlig förhoppning om utökat samarbete mellan våra lokala aktörer och ”de stora”. Men, den behåller jag för mig själv ett tag till…

Appendix to Trend Report

This is the final piece of the trend report as promised.

Log book of sources and web searches

Google just threw a wrench into one of Microsoft CEO Satya Nadella’s favorite projects

An objective look into the impacts of forking blockchains due to malicious actors

A Brief History of Digital Currency

Cap Gemini Payment Trends 2016

Deloitte to build Ethereum-based ‘digital bank’ with New York City’s ConsenSys

HCE 101 Whitepaper

Sweden Is Going Cash-Free and Moving to Digital Currency

Goodbye Mobile Wallet, Hello Personal Payment Terminal

Payments Ecosystem – Research & Business Opportunities

World Economic Forum ”The Future of Financial Services”

Satoshi Nakamoto Institute

The trust machine

Monegraph Uses Bitcoin Tech So Internet Artists Can Establish “Original” Copies Of Their Work

IPFS is the Distributed Web

Starting a Business – Doing Business

Imagine how cool it would be if I could share a guid for my repo – and then your…

Ethereum Project

Bitcoins Make Bank Robbery Great Again

UNHCR – Figures at a Glance refugee streams

statistics iDEA remittances by diaspora

Migration development brief 

Remittances to Developing Countries Edge Up Slightly in 2015

Decentralizing IoT networks through blockchain

Why IoT Security Is So Critical

IBM – Device democracy – United States

The Internet of Things: Sizing up the opportunity

Enabling New Smart Device Applications: The IoT+Blockchain Hackathon in London

IBM Watson is Working to Bring AI to the Blockchain

Artificial intelligence – Wikipedia, the free encyclopedia

The ”Blockchain Technology” Bandwagon Has A Lesson Left To 

Bitcoin Thefts

The Inside Story of Mt. Gox, Bitcoin’s $460 Million Disaster

Bitcoin Price Index – Real-time Bitcoin Price Charts

Venture Capital Investments in Bitcoin and Blockchain Companies

6 000 stockholmare jobbar i fintech

Financial technology – Wikipedia, the free encyclopedia

Crime in England and Wales – Office for National Statistics

Project 2020 Scenarios for the future of cybercrime

We Must Regulate Bitcoin. Problem Is, We Don’t Understand It

Japan Passes Bill to Regulate Bitcoin Exchanges

Trend report blockchain, IoT, security – part 2

As promised earlier, here is the second part of my trend report a little earlier than stated. Tomorrow I will publish the Appendix with some or the sources I have used to compile this report. Suggestions and feedback are more than welcome.

Executive summary 

Bitcoin is gaining a large market capitalization and acceptance among merchants. The underlying infrastructure, blockchain, is gaining traction in all segments of the society, not only within finance. Regulation in this field could both be an inhibitor and a driver of adoption. The main three driving forces are the diaspora and refugee streams, Internet of Things and the robotization of the Internet. The three inhibiting forces are a plummeting trust in bitcoin, feeling of a new ”.COM” bubble and the uninterested/uninformed user of the intended services. 

The cyber threat landscape has evolved into a sophisticated money-making venture. Statistics from UK suggests that the cyber crime alone is larger than all other crime combined. By the transformation of payments and the underlying infrastructure in other areas, the innovation by the criminals will secure new income streams by cyber criminality.  

 

Cyber Security Scenarios to come? 

I have outlined a high-level graphic that illustrates the evolution of Cyber threats in figure 1. 

 Slide1

Figure 1. Evolution of the Cyber threats: Vectors & motivations 

 

What I am trying to illustrate in a very crude way is the evolution of the threat landscape from ”simple” viruses developed by curious academics to present-day stealth attack vectors developed for maximum effect. The motivation of todays adversaries are not so academicly curious. Instead, we se state-sponsored initiatives to gain advantage on the Internet and/or get hold of intellectual property to be by targeting R&D efforts. US IP theft is said to be the ”greatest transfer of wealth in history”, accounting for billion $300 annually [The IP Commission ”IP Theft Report 2013”]. Also, the organized criminals in mafia-like structures find new ways of income by innovating in the ”art” of cyber crime.  

The Office of National Statistics (ONS) in the UK has included cyber crime for the first time in its statistics for the period ending in march 2016 [”Crime in England and Wales: year ending mar 2016”]. In the statistics data I interpret the cyber-related criminality to be as high as all other crimes combined. If this should be the case world-wide it is easy to make some probabilistic assumptions about cybercrime developments in the future by taking a historical look at the development so far. In general over the suggested probabilistic scenarios I do the assumption that fraudulent activities will continue to increase. 

Probabilistic consumer scenario 

During the last decade cyber criminals have been effective in harvesting technologies that rely upon phishing schemes. As consumers get more aware of the risks associated on the Internet when using computers, the more efforts goes into other areas. Smartphones of today are powerful computers, but very few consumers perceive them that way. So, we are seeing more targeted attacks on the smartphones.  

As time passes by we will see more and more form factors that have both computing power and are networked. Watches, glasses, health gadgets and digital wallets are gaining more and more ground. New ways of interacting with those devices are introduced or under development. This means that consumers will interact with their computing environment in new manners, leaving the field open for innovative ways to commit fraud. Instead of links in e-mails I believe that the criminals will find new ways to lure us in fraudulent schemes. 

Since our devices are all connected to databases, storage networks and collect incredible amounts of behavior/geolocation data, they will be the perfect entrance point to those treasures. By successfully exploiting health data, banking details and profiling a person the criminals will be able to both commit traditional frauds, but also do some more extortion schemes beyond ransomware11. 

Probabilistic enterprise scenario 

More amounts of company data will be distributed over many different providers who deliver services in the cloud. The data that companies rely upon ”in-house” will be serviced by even more automated and virtualized environments that, in turn, are interconnected with the services that live in the cloud. More and more of the workforce have developed big data analytical capabilities and major programs are developed to aid in possible transitions to robotics and artificial intelligence. Mapping of historical data, ongoing conversations and behaviors are performed to aid the transition. Pilot projects are set-up to automate the marketplaces serving every specific industry. By the use of smart agents and smart contracts the business case is to minimize human intervention and maximize profits by cutting marginal costs. 

For the adversaries there are opportunities to tap into new ways of wealth transfer. One apparent tactic would be to introduce rogue and passive agents in any kind of automated industrial market mesh network. This way, they will gather intelligence on patterns and streams of communications and also proved means to do some reconnaissance and find weaknesses to exploit later on. The smart adversary understands that automation usually means that humans place to much trust in the system and thus will have windows of opportunity to steal valuables. 

Consumer technology advancements will surely find places within the corporate environments, meaning that vulnerabilities in new form factors and user interactions will open new threats. This will drive the separation of information from devices and identified users. A new breed of information protection lifecycle technologies will be developed. The potential for blockchain technology in this field should be apparent. 

Probabilistic blockchain scenario 

Today companies like Google and Facebook earn a lot of money by leveraging everything they ”know” about its users. We accept giving up our digital personas for free services or apps and contribute to the wealth of many companies, and sometimes crooks. The more computerized and networked gadgets we use the amount of profile data that we leave as a trail grows exponentially. Is it far-fetched to believe that new areas of ”gray area” exploitations will grow in the same manner?  

I sense the future potential of blockchain infrastructure to provide trust and authenticity to the information that is propagated. The examples that I can ”see”: 

 • By leveraging a combination of Creative Commons and a Digital IP ledger every user can enforce a set of properties that are cryptographically signed. Properties could be in the form of privacy information, ownership of creations or similar 
 • Contributor incentives in form of micro-payments when delivering some value in a network of networks. 

Wrapping it all up 

It is challenging to sum up all different signals gathered during a 3 month research in a single trend report and make some substantial prediction and analysis. But in an attempt to wrap everything up there are some more substantial signals to point at, than others. 

 • Cryptocurrencies are gaining market capitalization and acceptance 
 • Blockchain infrastructure is proofing itself as a foundation upon which trust and authenticity can be built 
 • Criminals and other adversaries are tapping into the shift and innovating on how to keep their income streams coming 
 • Blockchain needs to be proofed over time, but one consequence of the infrastructure could be privacy enhancing in the future. 

Bibliography 

Ross, Alec (2016). The industries of the future, Simon & Schuster 

ISBN: 978-1-4711-5603-8 

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew (2014). Den andra maskinåldern – arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi, Daidalos  

ISBN: 978-91-7173-440-2 

Hines, Andy & Bishop, Peter (2006). Thinking about the Future – Guidelines for Strategic Foresight, Washington D.C. Social Technologies 

ISBN: 097893170X, 9780978931704 

Tapscott, Don & Alex (2016). Blockchain revolution – How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world, Penguin Canada 

ISBN: 978-0-670-06997-2 

Pasquale, Frank (2015). The black box society – The secret algorithms that control money and information, Harvard University Press 

ISBN: 978-0-674-36827-9 

Trend report blockchain, IoT, security – part 1

Introduction 

This paper is the final work at the course ”Trendspotting in theory and practice” at Mälardalen University. The assignment is to select a topic of interest and start collecting indicators in terms of weak signals  and similar intelligence. The output will then be a report or article that presents the findings.  

I have focused on the digitalization of payments, cryptocurrencies and mobile cashless alternatives, with a look at the driving forces behind the transformation. I also try to do some predictive analysis of potential cyber security scenarios that could be fueled by the transformation. This is of particular interest for me both on a professional and personal level. I have been in diverse security advisory roles for at least 17 years and seen the shift in motivations from cyber vandalism to cyber criminality for profit.  

The disposition of this trend report is as follows: 

 • Executive summary with key findings and recommendations 
 • Methods section where I describe the methodology used to produce the trend report 
 • A brief history of digital payments and currencies to give a historical perspective to present day developments and innovations 
 • Signals, trends and indicators is the actual trend-spotting section where the collection of the materials to be analyzed is done 
 • A cyber security section with historic illustration of the development of criminality on-line and some assumptions of probable futures 
 • Bibliography and sources section contains reference litterature and sources of collection of signals 

Methods used in this report 

My approach is to first do a drop in the short history of digital currencies and payments. To describe the development we have seen so far and then focus on foresight intelligence to do predictions about the future for digital payments and currencies. In more detail, I will use these methods in the process: 

 • Scanning in the broadest sense. My goal is to gather intelligence to be able to identify weak signals (or micro observations), trends and potentially find data to support potential wild cards 
 • Collation and summarization – This is the process of sorting all gathered data and finding a way to sort out the crucial and eliminate the irrelevant 
 • Translation and interpretation – This is the process of translating different kinds of jargon language to ”plain English” and then interpret the gathered knowledge in a language that makes sense for the audience 
 • Assimilation and presentation – This is the final steps to make the ”package” tasteful and may include visualizations (roadmaps, infographs, mindmaps etc), scenario mappings or some other kind of visioning. I have made an attempt to work with predictability models to aid the envisioning of future scenarios. 

A brief history of digital payments and currencies 

To be able to do some kind of foresight activities in this new field I believe that a brief history of the key milestones is needed. I have deliberately narrowed my list to include the major steps in the development of digital currencies and payments. I have also excluded the transaction networks and the clearinghouses:  

 • E-gold 1996 – A web based service offering its customers accounts tied to the gram price of gold. E-gold was the worlds first service that made micro payments possible since computers could calculate values as small as 1/10 000 grams of gold. After numerous hacking attacks and other cyberrelated frauds the founders faced charges, leading to the closure of the service in 2009. 
 • PayPal 1998 – Founded as a service for moneytransfers on-line. PayPal was introduced to the stock market in 2002, and shortly after its IPO it was acquired by eBay. Since the summer of 2015 it operates as a spin-off under its own name again. The company is now developing mobile-first payment services through PayPal.Me. 
 • Webmoney 1998 – Introduces in Russia to serve the former Soviet republics, but is established world-wide. The users of the service doesn´t need any bank account or credit card. They deposit values in a ”wallet” through bank transfers, credit card, pre-paid cards, vouchers or through conversion from other digital currencies. The values are calculated as US dollars, Euro, Rubel or bitcoins, to name a few. When a transaction is made the values are guaranted by so called guarantors (underwriters). 
 • Alipay 2004 – Service founded by the e-commerce company AliBaba as an on-line payment service with no transaction fees. Serves approximately 300 million Chinese users. 
 • M Pesa 2007 – The ”M” in the name stands for ”Mobile” and ”Pesa” is the equivalent for money in Swahili. It is a mobile phone based system for money transfers and financing, including micro-financing. The service relies on an account that resides within the mobile phone. Transfers are made through PIN-secured SMS text messages between users. Deposits and withdrawals are made through a widespread network of agents.  
 • Perfect money 2007 – Another on-line payment system working with multi-currency accounts (USD, EUR, Gold and Bitcoin). The idea is to provide a service for internet transfers between members or to conduct regular payments for goods and services.  
 • Bitcoin 2009 – A system for peer-to-peer transaction and released as open source software. All transactions are noted in a distributed ledger called blockchain by the nodes in the network. The units in the ledger are registered as bitcoins. Users of bitcoins have a wallet that stores the associated digital credentials for their balance. The vital part for any participant is to securely store the private key associated with the public key. The user can either keep a local wallet on its computer/phone, use an on-line service or have the private key stored off-line.   
 • Square 2009 – The company offers several services within finance, merchanting and mobile payments.  
 • Google Wallet 2011 – A peer-to-peer payment service connected to a debit card or bank account in the USA.  
 • Seqr 2011 – Set up as a mobile wallet for payments, money transfers and loyalty programs for redeeming offers. 
 • CurrentC 2012 – A mobile payment platform with an app and associated wallet. When making a purchase the user either scans a QR-code shown on the cashiers screen or has the cashier scan a QR-code from the phone´s screen.  
 • Host Card Emulation (HCE) 2012 – A software solution that enables mobile applications to act as payment cards or access card solutions. It is built on top of the contactless technology Near-Field Communication (NFC). 
 • Swish 2012 – A mobile application for money transfers between individuals.  Application for merchants was launched in 2015, but the solution is re-designed and will be launched in the autumn of 2016. 
 • Apple Pay 2014 – A contactless payment service and digital wallet from Apple, similar to HCE. Uses the contactless technology NFC.  
 • Android Pay 2015 – A similar payment service and digital wallet as Apple Pay, but running on Android devices. 
 • Samsung Pay 2016 – A payment service, digital wallet and solution for loyalty card programs. 

Signals, trends, trend indicators 

The possibilities within the field of digital payments, cryptocurrencies and cashless mobile solutions are huge. A whole new industry has seen the light of day the past couple of years, FinTech [Wikipedia definition]. Businesses like banking and insurances are solely made up of bits and bytes with no physical goods. This makes those businesses excellent candidates for digitalization and innovation. The music, media and video industry has experiences of the effects of digitalization and looking at things in the rear mirror the owners of those outlets would have innovated more and earlier. 

So, the pure existence of digital possibilities to handle payments, money transfers and trade online in new ways will drive fierce competition and innovation. And there are numerous happenings in the world that will support those movements. Also, there are signals on anti-movements. Forces in the world that will do anything in their power to keep either a status-quo or establish new policies that insures their continued dominance within the new landscape. 

First, I will start with a signal that I can´t categorize either as a driving force or impediment in relation to digitalization of payments. 

Regulation 

Independent of high-profile thefts in diverse bitcoin exchanges the market capitalization of the bitcoin is growing steadily and finding acceptance among ever growing community of merchants. This fact alone means that regulation of some kind will most certainly happen in most parts of the world. The challenges are many when it comes to the bitcoin. The most intrinsic part is to understand what the blockchain actually is and how it works. So, there are clear risks if the regulatory frameworks don´t separate the blockchain from the crypto-currencies that are on top of the ledger. 

One regulation that has already happened is in Japan where the bill has been passed in bot lower- and upper house meaning that virtual exchange operators will need to register with the Japanese Financial Services Agency to be able to operate legally in Japan. This kind of regulation should mean that the trust for crypto-currencies grows and helps wash out bad perceptions. 

Second, I will look at the movements that supports the digitalization of payments. 

Refugee streams, diaspora and the non-customer of banks 

According to figures from the UNHCR [UNHCR statistics database] there are more than 21 million refugees in the world today. More than 30 thousand people are forced to flee their country each day. In many parts of the world refugees don´t have the opportunity, nor the means, to open a bank account.  

People in diaspora around the world are sending huge portions of money to relatives and family in their originating countries. According to a World Bank report [Migration and development brief report 2016] migrants are sending remittances in the amount of $431 billion in 2015. Banks and money transfer services like Western Union charge some percentage for each transfer, meaning that a part of the money feeds executives instead of families. One example is sending money from the US to Kosovo. In the example I am living in Washington state and sending $100 to Kosovo. The cost of the transfer would be $12 if I pay by debit or credit card and $10 if I pay by a bank account. By using the more expensive option the money is going to be delivered immediately and the other option will take 3 – 4 business days. 

By using a peer-to-peer (P2P) money transfer system like bitcoin networks could make those transfer instantaneous, if assuming that the countries of residence accept bitcoins. Otherwise there will be an intermediary like an exchange with waiting times and transfer costs. 

Internet of things (or everything) 

Internet of things (IoT) is an acronym that refers to physical objects connected to the Internet in forms of sensors, actuators or other single- or multipurpose devices. The IoT devices collect and/or transmit information about specific objects to aid in optimization and/or operational decisions. Forecasts are made that 20 – 30 billion devices will be a part of the Internet by 2020 [Bauer, Patel, Veira 2014]. As all forecasts there is a big measure of over-/underestimation of the actual figures. But the major takeaway here is the fact that the world is getting even more interconnected and the data generated by those new interconnected devices will serve completely new innovations. 

Among the challenges with this kind of explosion in interconnectedness is of course security, but equally challenging is the paradigm of management centralization. By this I mean the centralized model known as client/server, where the devices are identified, authenticated and provisioned through cloud data centers. This paradigm is working well in enterprise scenarios with tens our hundreds of thousand users. As soon as the managed population grows beyond those figures the costs of maintenance and the underlying infrastructure easily skyrocket. Another risk is that the central management infrastructure becomes a bottleneck; if something disrupts the operation then the whole model can be at risk. 

Overcoming the challenges and limitations with the centralized model is therefore something that the players in the IoT filed are looking to do. By deploying a P2P model of networking the IoT would then become decentralized and the billions of transactions happening daily would be distributed amongst the devices in the network. So far, the first issue of security has been hard to solve in such a setup. That is just until recently. Blockchain is now tested in large scale as the underlying mechanism of establishing the security level necessary in a P2P environment for IoT. On a high level it works like this: Participants in a IoT P2P environment are registered in blockchain ledger(s) and enabled to record transactions that are cryptographically signed to the ledger(s). Transactions are verified through the other nodes in the P2P network and makes tampering very hard. The ledger(s) is distributed among the peers in the network and takes away the need of central management.  

Robotization (or AI) 

AI, Artificial Intelligence, is the notion of an ”intelligent” machine that acts as a rational agent and takes actions based after reasoning like we humans do. A multitude of services that we take for granted when frequenting the Internet are actually completely automated services that adapt themselves based on our preferences and choices. The more data we share to the network, the more personalized services we receive. With the population of tens of billions new Internet ”users” (as outlined in the IoT section previously) the amounts of data will grow exponentially and make even more space for automated ”robots”. 

In early-days experiments, IBM is performing prototype work where device-owners in a IoT-setup registers their devices in a blockchain and uses smart contracts to interact with other devices and/or users in the network. Depending on the level of service, different entities receive differentiated services and personalized experiences. If these experiments scale well we will soon se some more promising prototypes. 

Now lets take a look at the opposing forces that I have identified through this research round. 

Plummeting trust in Bitcoin 

Since the introduction of the Bitcoin there has been numerous articles about thefts and misconducts. The 20 most high-profile thefts [Satoshilabs] amounts for almost 1,1 million bitcoins and in the case of three of those thefts the amounts stolen are unknown. As of the writing of this report the bitcoin price is $583 [Coindesk Bitcoin price index] and historical values span from $0.06 to $1 300. The thefts span from technical malfunctions, inside jobs to hackers stealing from both hot- and cold wallets. The terms hot- and cold wallet (or cold storage) refer to the way that bitcoins are stored. In the case of a hot wallet, the coins are stored on-line and the analogy to money would be the cash stored in the bank office. Cold wallet (storage) refers to the storage of bitcoins off-line and the analogy to money would be when the money is stored in a vault. 

Another trust issue is due to the ”common knowledge” [Wikipedia on Silk Road seizure of bitcoins] that bitcoins are used by mafia organizations, drug cartels and other criminal actors on the dark web, thus scaring of the potential new user of the cryptocurrency.   

.COM bubble feeling 

Blockchain is hot and VC´s are flocking around startups where blockchain is present [Weusecoins]8. The main driving force have initially been within fields of bitcoin networks, but new VC rounds are around broader use of blockchain technology. There are wide discrepancies between the advocates and the opponents of blockchain. At one end of the spectrum we find supporters that see the blockchain technology as the next big revolution that will make a large paradigm shift of the current internet landscape. On the other side are the sceptics that are just waiting for the bubble to burst.  

Uninterested/uninformed end-user 

In between the advocates and the sceptics of blockchain is the general public. The potential users and beneficiaries of the technology. For the general public the only contact (if any) with blockchain technology is through headlines of bitcoin thefts and mischiefs. For a paradigm shift to happen, the general public needs to endorse the shifting technology and use it in a broad way through services they understand and trust. Otherwise the potential game-changing technology will just be a solution searching for a problem to solve.

Snart halvårsbokslut för förutspåelserna

Mot slutet av ett år och vid tröskeln in på nästa år inträffar fenomen som undertecknad är mycket förtjust i: Krönikor över året som har varit, men framförallt förutspåelser om vad som komma skall på andra sidan tröskeln. Hur roligt jag än tycker att det hela är så har jag varit usel på att följa upp allt material som jag slukade som en torr svamp. Nu tänkte jag göra en första dykning ner i en förutspåelse om 25 digitaliseringseffekter som ska (skulle) ske under 2016. Det är texten ”25 big tech predictions for 2016” från Business Insider som jag gör en kort granskning av. Alla data som återfinns som stöd för tittarna in i kristallkulan är baserade på USA.

BI har delat in skrivelsen i fem delar och beskriver fem förutspåelser per område. De fem områden som bevakas är:

 • Mobilitet
 • E-handel
 • Internet of things
 • Digitala medier
 • FinTech

Jag återger kortfattat mina tankar per område i den turordning som de presenteras i papperet.

Internet of Things

De fem förutspåelser som återfinns är:

 1. 2/3 av alla bilar som levereras i USA kommer att vara anslutna till Internet.
 2. Federala riktlinjer kommer att presenteras som ligger till grund för lagstiftning om självkörande bilar.
 3. Tillväxten av IoT kommer leda till nya cyberförsäkringsvillkor 2016.
 4. Oljebolagen kommer satsa mer på IoT till följd av fallande oljepriser.
 5. Försäkringsbranschen kommer omfamna IoT-anslutna hem och hälsoapparater för att sätta premier.

Det är inte så underligt att försäkringsbolagen affärsutvecklar nu när digitaliseringen ger dem hittills oanade datakällor att bygga sina statistiska analyser på. Den osäkerhet som finns i de modellerna är graden av påverkan som explosionen av internetanslutna enheter kommer att ha. Jag leker lite med tanken som privarperson med ett ”smart hem” och möjligheten att ge ”hälsodata” om mig själv: Hur svårt kan det vara att manipulera sensorerna och föda med ”rätt” data utifrån mitt perspektiv? Sen kommer den lite ”roligare” frågan: Hur svårt kan det vara att manipulera data hos de man inte gillar så mycket så att deras sensorer lämnar ifrån sig ”fel” data?

Tar jag mitt lilla personliga tankeexperiment till en högre nivå är insatserna än högre för alla parter inblandade.

Digitala medier

De fem förutspåelserna inom området är:

 1. Kriget om mobila videor trappas upp.
 2. Standardiseringsrace om videoformaten startar.
 3. Plattformsanpassade (native) annonser kommer att öka.
 4. Kabelbolagen ökar streaminginnehåll, men även priserna.
 5. Yahoo kommer att säljas till ett telekombolag.

Min första tanke är ”Yahoo, finns bolaget kvar?”. Skriver snabbt in adressen i min webbläsare och hamnar på nedanstående sida:

 

yahoo

Min andra tanke är ”Det är knappast den aktuella och högklassiga bevakningen som potentiella köpare är ute efter!”.

Skämt åsido. Det som är intressant i förutspåelserna är videokrigen som pågår. Vinnarna kan räkna med fortsatt god utveckling på en mognad marknad. Intressant att se om förlorarna kan uppfinna nya marknader.

Mobilitet

De förutspåelser som framförs är:

 1. Mobiloperatör och betal-TV-bolag kommer slås ihop.
 2. Indonesien nästa stora smartphonemarknad.
 3. Xiaomi säljer mobiltelefoner i USA.
 4. Smartphoneuppgraderingarna snabbas på – på bekostnad av bundna teleoperatörsavtal.
 5. Enterprise-appar i hög tillväxt.

Finns egentligen inte så mycket att orda om i de här förutspåelserna.

Fintech

De förutspåelser som är i den här kategorin:

 1. Blockchaintekniken blir stomme för transaktioner mellan banker.
 2. Apple, Google och Samsung utökar sin mobilbetalningsnärvaro i handeln.
 3. Smartare beslutsstödsappar i mobila PoS-terminaler.
 4. Mobila förorderappar blir viktig transaktionskanal för snabbmatsställen.
 5. Traditionella finansbolag i ökat partnerskap med FinTechbolag.

Det allra intressantaste i de här förutspåelserna är nummer ett, blockchaintekniken för traditionell bankverksamhet. Jag ser flera intressanta delar i detta. Det första och mest uppenbara är att blockchaintekniken visar sig vara ett hållbart alternativ för finansiella transaktioner. Något som kan bidra till att skapa en förtroendegrund för kryptovalutor framöver. Den andra betraktelsen jag gör är att en utveckling av blockchain kommer att ta än högre fart.

Jag är en intresserad novis på området kryptovalutor. Har följt området under 6 år, men det är bara på senare tid jag har fokuserat lite mera energi på detta. Just nu gör jag ett slutarbete på min utbildning ”Trendspaning i teori och praktik” där jag tittar på framtiden för digitala betalningar. Därav det uppenbara intresset för blockchain.

E-handel

De förutspåelser som presenteras:

 1. Amazon drar sig ur avtal med sina distributionspartners.
 2. Facebook blir en nyckelspelare för e-handel.
 3. Beacons blir vardagsmat.
 4. Affiliatemarknadsföring exploderar.
 5. Alibaba tar över ett stort e-handelsföretag i USA.

Intressant att notera är Amazon som hela tiden hittar sätt att uppfinna sig själva på nytt. Imponeras över vilken förmåga till affärsutveckling Seattlejätten besitter. Dessutom känns det uppfriskande att Facebook nu ger sig in i arenan för att omsluta e-handeln inom sina domäner.

Egna slutord

Som den säkerhetsnörd jag på nytt är kan jag inte låta bli att imponeras över den digitalisering som pågår och vilka nya säkerhetshot som kommer att följa i eftersvallet. Finns enormt med utrymme för innovation i området och jag ser 2016 som året där flera större konsolideringar inom cybersäkerhetsområdet kommer att ske, med än större sådana under 2017.