Nygamla molnlöften

Om rätt så exakt två veckor sitter jag i panelen som ska göra en kritisk granskning av molntjänster under Internetdagarna 2015. Har ägnat helgen åt att gå igenom ”gammalt” tänk, presentationer och skisser för att därigenom få ett nuläge, samt vad som har skett utvecklingsmässigt de senaste 4 – 5 åren. Bland allt material hittar jag en presentation som är ytterst aktuell även idag, drygt 3 år senare (förutom själva titeln då). Än idag pratas det om ”skugg-it” och hur organisationer ska komma till rätta med detta. Mitt perspektiv är att sälja in värdet för både verksamhetssidan och it-funktionen, samt att sätta rätt förväntningar.

konsultkollegiet

Annonser

Kritisk granskning av molntjänster

Internetdagarna 2015 närmar sig med stormsteg och förväntan stegras för var dag. Kommer delta i en paneldiskussion som ska ta sig an några viktiga frågor avseende molntjänster. De frågeställningar som panelen ska avhandla:

  • Kan användarnas frihet och personliga integritet garanteras i molnet?
  • Är rätten att bli glömd en bra idé?
  • Bör vi vara mer försiktiga med att använda molnet?
  • Hur påverkas internet av en allt mer centraliserad databehandling?
  • Är nätneutralitet svårare att uppnå i en värld med några få stora molntjänster?

En annan viktig aspekt med molntjänster rapporterar Computer Sweden om idag. Det handlar om utmaningar med molnet som The Coca Cola Company´s CTO Alan Boehme brottas med.

”Mitt” pass ligger efter lunch den 24/11.

internetdagarna 2015

Sverige leder i en hyperuppkopplad värld

World Economic Forum med säte i Geneve publicerar sedan 2001 ”The Global Information Technology Report”. Årets upplaga utgår från begreppet ”Networked Readiness” utifrån perspektivet att vi lever i en hyperuppkopplad värld. I ett Networked Readiness Index (NRI) listas världsledarna och Sverige kammar hem första plats:

Eftersom rapporten är omfattande (drygt 400 sidor) har jag ännu inte läst den i hela sin omfattning. Men, det jag har plockat ut är begreppet Hyperconnected enligt rapportförfattarna:

More precisely, over the past decade, the world has become increasingly “hyperconnected.” We live in an environment where the Internet and its associated services are accessible and immediate, where people and businesses can communicate with each other instantly, and where machines are equally interconnected with each other. The exponential growth of mobile devices, big data, and social media are all drivers of this process of hyperconnectivity.”

Det som kallades för ”konvergens” för 10 år sedan har berikats med en social dimension, molnutvecklingen och den utveckling vi ser med Internet of Things. Numera kallas det alltså för ”Hyperconnected”.

Jag kommer att ägna påskhelgen åt att läsa rapporten från WEF och återkommer med en uppdatering.