Produktivitet & kreativitet

”Med åren kommer insikterna…”! Ett talesätt jag har hört upprepas som ett mantra av äldre personer i min omgivning, privat såväl som professionellt. Inser att jag befinner mig i status ”med åren”, om än motvilligt och motsträvigt. Däremot kan jag inte ducka för insikterna som sköljer över mig. En tydlig sådan är frågan om antalet produktiva timmar per vecka.

Har hittat en otroligt bra presentation, ”Rules of productivity” av Daniel Cook, som pekar på erfarenheter hämtade ur spelindustrin när det gäller kreativitet och produktivitet. Det mest intressanta är vad som händer när man ökar antalet jobbtimmar från 40 till 60 per vecka. Det som är en imaginär produktivitetsökning den första perioden övergår snabbt till icke-produktion på ett radikalt sätt.

Själv använder jag mig alltmer av en modell för återhämtning som jag lärde mig på Krusenbergs Herrgård för snart 13 år sedan. Modellen heter kort och gott ”Cycle of energy” och återfinns på bilden nedanför den här raden.

cycle-of-energy

Modellen utgår ifrån en sensation, eller förnimmelse, som på något vis lockar ens nyfikenhet/intellekt/tävlingsnerv. Antar man utmaningen mobiliseras energi för att handla på sensationen och åstadkomma något resultat. Efter en viss period behöver man landa i resultaten av handlingen och komma i kontakt med ens inre. Under ”landningsperioden” lär man sig av vad som har åstadkommits, vad som gjordes bra, vilka delar som eventuellt kunde ha gjorts bättre och så vidare. Så småningom är landningen klar och man är redo för mera sensationer.

Slutligen behöver jag en superdryck för att producera bra.

kaffe

”Med åren kommer insikterna…”

Annonser

Utveckla en sensorisk förmåga

Strategiskt arbete är spännande och lite skrämmande på samma gång. Ett helhetsseende, med öga för detaljer, utan att tappa historiska perspektivet och konsten att hitta varje vinkel för att leverera värde. Dessutom modet att våga ifrågasätta och utmana. För egen del har jag ställt upp ett antal kriterier att stämma av mot:

  • Fokus på uppgiften, utan att kapitulera den strategiska blicken
  • Entusiasm i stort, smått och oproportionerligt
  • Ta dialogen med erfarna människor med olika kompetenser
  • Lova aldrig det du inte kan leverera – och överträffa alltid förväntningarna
  • Var inte rädd att ta risker – så länge de är lagliga
  • Undvik att ge bort tid till energi- och tidstjuvar
  • Nej är kvitto på att du inte har tänkt strategiskt riktigt
  • Våga ta plats och ståndpunkt – speciellt när inget facit finns
Har skaffat mig ett antal lärdomar genom åren som med all säkerhet kommer att vara goda minnen senare på ålderns höst. Vissa tankar/idéer/modeller fastnar mer än andra. En sådan är tanken om ”strategic thinking as seeing”. Modellen är utarbetad av Henry Mintzberg och finns beskriven helt kort här. För egen del försöker jag ständigt utveckla min sensoriska förmåga. Att alltid ha känselspröten ute och ständigt registrera omgivning, omvärld och låta sinnena ta emot informationen. Uppslag, idéer, lösningar och annat roligt kultiveras i det omedvetnas medvetenhet och manifesteras när man ägnar sig åt något annat. Själv har jag en förmåga att få uppslagen under långa skogspromenader med min hund. Röstinspelaren är min bästa vän vid de tillfällena.
Nästa utvecklingsfas är att etablera rätt implementeringsmodeller för att sätta rätt saker på rätt plats till gagn för verksamheten. Att våga leda och styra strategiskt i högre tempo.