ICT-maestro på uppdrag

Läser intressant inlägg om 10 sanningar avseende verksamhetsvärde med IT och hur man ska kunna mäta detta enligt Gartner. För snart 6 år sen, i februari 2010, höll jag en workshop för ett antal CIO:er avseende nyttan med molnet och de strategiska utmaningarna. En av de strategiska utmaningarna benämnde jag som funktionen ”Cloud Maestro” och döpte senare om till ”ICT Maestro”. Såg det då som en funktion/förmåga nära EA-funktionen och CIO, som en ren förändringsledarfunktion, så som min bild visar.

ICT Maestro

Bild 1. ICT Maestro

De insikter jag har kommit till sen dess är att det sker en förskjutning åt just det hållet på många fronter. Ändå missas en basal del i arbetet: Att veta hur ICT-investeringen beter sig dagligdags och hur den mår (baseline och användarupplevelse). Har under många olika dialogformer konstaterat att det finns:

 • Individer på it-funktionen som har en underbyggd bild över flaskhalsarna i it-miljön
 • Användare av it-stöden som upplever seghet
 • Olika uppfattningar/hypoteser om grundorsakerna

Det här hänger samman med mina tidigare observationer om behovet av nya offensiva försvarslinjer. Som tillskott i den diskussionen vill jag lägga till en förmåga att mäta användarnöjdhet och fullständig analys av den faktiska funktionen mellan det som användaren upplever och hela vägen till applikationens bakända. Något som inte är svårt rent tekniskt, men kräver en tillitskultur för att fungera fullt ut.

Annonser

Algoritmiska affärer

Såg på en inspelning från Gartners konferens ITxpo i Orlando som utspelades under förra veckan. Det är företagets Senior VP för forskning, Peter Sondergaard, som håller i en keynote om algoritmiska affärer.

Sammanfattningen: Essensen av algoritmer är att hitta affärsmöjligheter, skapa kontakter och identifiera dåliga beteenden/hot. I framtiden kommer vi att lita på mjukvaran att den gör rätt beslut åt oss.

Jag håller med i att algoritmer behövs för att skapa beslutsmaterial för oss, precis som jag skriver i mitt förra inlägg. Men, när algoritmer börjar skapa egna världar har vi helt plötsligt nya attackytor: Algoritmerna själva. I det läget känns ett gammalt talesätt otroligt angeläget: ”Do the math!”…

algoritm

Getting started with governance of master data

Här fortsätter reseskildringen från Gartner MDM Summit 2012 i London.

Att börja en torsdag morgon 8.00 med ämnet ledning/styrning är ett säkert sätt att vakna upp ordentligt. Det är Debra Logan och Andrew White som är föredragshållare under temat att 66% av organisationer som initierar ett MDM-program kommer att ha svårigheter med att vissa verksamhetsvärdet med MDM. Första bilden ägnas åt spektakulära felräkningar, för att därefter styra om diskussionen där bristfällig informationsstyrning kan leda till sämre verksamhetsprestationer.

Resten av tiden ägnar de åt att bygga upp fallet med ledning och styrning inom MDM-program. De tar avstamp ur gamla koncept men fyller på med nya ansvarsområden med parollen ”Governance is not about doing things right, it is about doing the right things.” De presenterar en bild som placerar in just ledning/styrning av MDM i relation till övrig informationshantering.

Orsaken till att verksamheten behöver hantera master data som en tillgång är:

 • Verksamhetsprocesser blir allt svårare att planera
 • Verksamhetsapplikationer ger inte allt som man har tänkt sig
 • BI är enbart en ”rapportering”
 • Integrations-, migrerings- och konsolideringskostnader med Data Warehouses ökar
 • Införandet av tjänster blir dyrare

Ett antal barriärer finns inom organisationen, fördelat enligt följande:

 • Människor
  • Politik
  • Kultur
  • Organisation
  • Psykologi
 • Verksamhet
  • Ingen brinnande plattform
  • Förändringsobenägenhet
  • Avsaknad av ledarskap
  • Inget som driver
 • Process
  • Förståelse
  • Mognad
  • Förbättring
 • Teknik
  • Silotänkande
  • Omogenhet
  • Svag interoperabilitet
  • Brist på lösningar

MDM Best practices för att leda ett MDM-program:

 • Etablera en policy
 • Tilldela ansvar
 • Genomför inventeringar
 • Skapa mallar och metadata
 • Skapa scheman
 • Uppmuntra och genomför
 • Kommunicera och utbilda

Avslutande rekommendationer är att:

 1. Identifiera var ikonsistent data drabbar verksamheten
 2. Skapa en gångbar arbetsdefinition av MDM-ledning
 3. Tänka stort, men starta smått

Gartner MDM Summit – Organizational issues in MDM

Ted Friedman och Debra Logan står på varsin sida av scenen och välkomnar en stor skara till den sena kvällssessionen. Det är tre nyckelområden som ska diskuteras:

 1. Vilka områden inom organisationen skapar den största barriären för MDM?
 2. Vilka roller och strukturer och måste skapas för att hantera ett effektivt MDM-program?
 3. Hur kan programcheferna ha framgång med intressenterna?

De största potentiella barriärerna enligt Gartner är:

 • Otydligt sponsorskap på ledningsnivå
 • Felaktig bedömning av påverkan förändringen med MDM innebär
 • Kulturell kompatibilitet i osynk med önskade förändringsmål

För att skapa en effektiv organisation presenteras en översiktlig bild med roller, ansvar och tillhörighet. Bilden nedan är en illustration.

De fortsätter med att beskriva varje roll och presenterar hur de kan placeras utifrån ett RACI-perspektiv. En modell presenteras för att mappa varifrån man startar, beroende på var man befinner sig och vilken kultur som råder.

De avslutar en perfekt koordinerad session med att presentera ramverk för bästa möjliga synkronisering av alla intressenters viljor.

Ännu ett pass som innehåller extremt kvalitativ information och modeller för att ta idéer till direkt handling. Känslan efter första dagen är mäktig. Huvudet är fyllt med idéer och uppslag. Dessutom har Gartner bjudit på verktyg för att påbörja resan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartner MDM Summit – Achieving single version of the truth

Passet handlar om att se hur MDM blir ett nyckelinitiativ baserat på de många olika vyer som finns. Just det här specifika passet fokuserar på MDM utifrån ett produktperspektvi och vyerna är:

 • TTM, Time To Market i from av introduktion av nytt produktinitiativ, materialförsörjning, affärsprocessintegritet och förenkling av processer
 • Operationell förmåga i form av analys, beslutsstöd, spårbarhet, återanvändning, regulatorisk efterlevnad, förenkling av it-stöd/agilt it-stöd
 • Intäkt & tjänster i form av optimerad lagerhållning/lageromsättning, 360-gradersvy över kundkanal, merförsäljning, singularitet i produktrelationer/kopplingar

Det är Andrew White som är föredragshållare och han ägnar ingången av passet till att gå igenom trender:

 • Produkt är inte enbart en fysisk var, allt mer handlar det om olika former av paketerade tjänster eller ren kunskap som produkt
 • Data- och innehållskonvergens (big data + enterprise data)
 • ERP tappar mark och dess järngrepp över datat
 • MDM för produktdata blir smör och bröd
 • Multidomain MDM på tillväxt

Utifrån ingången är det tre nyckelområden som ska gås igenom:

 1. Vad har åstadkommits hittills inom MDM för produktdata?
 2. Vilka är barriärerna för införandet av MDM för produktdata?
 3. Hur expanderar organisationer sin förmåga mot multidomain MDM?

Andrew går igenom fyra referensfall som omfattar Johnson & Johnson, ABB, Daymon Worldwide och Xpedx. Han menar att det rent taktiskt finns goda exempel att hämta för att inte behöva uppfinna sitt eget scenario. Andrew gör ett strategiskt antagande att år 2016 komer 15% av informationslednings- och MDM-program att drivas utifrån en verksamhetsprocessförädling. Dessutom behöver de finansiella investeringarna att femfaldigas jämfört med dagens nivår avseende ledning/styrning av informationstillgångar. Nuvarande marknad (november 2011) är värd 571 M$ med en väntad årlig tillväxt om 18 %, De som är ledare i den magiska kvadranten är Oracle och IBM, med SAP och Tibco strax under i den visionära kvadranten. Gartner anser att vi ska bevaka Informatica och Riversand.

Andrew ägnar några bilder åt vilka barriärer som är upplevda i dagsläget och vilka de bästa metoderna är för att skapa sig en singel vy över sanningen:

 1. Definiera vad som är product master data
 2. Hitta en affärssponsor, helst hos CFO
 3. Skapa ett business case
 4. Skapa ledningsstrukturer för data
 5. Förstå omfattningen (modell, applikation, organisation)
 6. Utvärdera teknikleverantörer
 7. Inkludera datakvalitet för produktdata
 8. Tänk stort, implemetera i små steg
 9. Koppla samman MDM med EIM (Enterprise Information Management)

Dragningen avslutas med ett antal rekommendationer. För nybörjare handlar det om att skapa visionen, börja smått (leverera värde fort) och definiera nyckeltal. För mer avancerade användare handlar det om att anpassa strategin efter mognaden i verksamheten, tillämpa bästa insikterna avseende ledning/styrning och starta med MDM för att sikta mot EIM.

Tar med mig goda insikter i vilka leverantörer som erbjuder vad och att ingen leverantör kan leverar allt.

Mäta framgångar med MDM

Dagens tredje pass är ”How to measure the benefits and build the business case fpr MDM” med Michael Smith. Michael inleder med att beskriva utmaningarna kring definitionen av tydliga verksamhetsnyttor i relation till MDM. Tre områden är nycklarna för en god start:

 1. Fokus på mätbara verksamhetsvärden
 2. Kvantifiering av värden till reda pengar
 3. Gemensam vy av MDM-programmet och dess utfall

Utifrån inledningen sätter han upp tre nyckelområden för sin presentation:

 1. Vad är processen för att bygga ett effektivt verksamhetsmål med initiativet?
 2. Hur kan nyckeltal användas för att kvantifiera uppnådda effekter av MDM-initiativet?
 3. Hur kan verksamhetsmålet användas för att driva initiativet genom hela dess livscykel?

Nu kommer en egen reflektion innan fortsättningen. Vissa personer som står på sccenen och presenterar är duktiga estradörer. Andra är allmänt löjliga. Sen finns en kategori som utstrålar pondus, kompetens och förtroende. Michael tillhör den sist nämnda kategorin. Med ett sakligt lugn grundat i erfarenhet fångar han mig totalt.

Michael presenterar en 8-stegsprocess för att utveckla ett verksamhetsmål:

 • Organisera ”gisslan” och fokusera på nyttorna med MDM
 • Välj nyckeltal
 • Etablera en nulägesbild baserad på nyckeltalen
 • Beskriv förmågorna med lösningen
 • Förhandla om förbättringsmålen
 • Omvandra målbilden till finansiella resultat
 • Utveckla TCO
 • Räkna på utfallet av TCO i hårdvaluta

Efter diskussioner om ovan nämnda process kommer en genomgång av val av nyckeltal. Med handen på hjärtat erkänner jag frivilligt att nyckeltal inte ligger mig närmast om hjärtat. Men, den här mannen lyckas få mig extremt intresserad av att börja tänka mer på utformningen av nyckeltal än någonsin tidigare. Han lyckas förklara hur man får ut ledande indikatorer med direkt påverkan på positiva resultatutfall. Dessutom lyckas han förklara The Gartner business value model så att jag förstår.

Michael går därefter vidare till en 15-veckors modell för att utveckla verksamhetsmodellen för MDM. Avslutningen är att fokusera på prestandanyckeltal som driver finansiella resultat.

Jag lämnar sessionen med mängder av uppslag i huvudet. Några av dem kommer jag att skissa vidare på när jag flyger hem igen. Skisserna kommer garanterat att genomgå en evolutionsprocess i många iterationer framöver.

Gartner MDM Summit 2012, seven building blocks for MDM

Gartner är en organisation som jag uppskattar och som ger mig en hel del verktyg och insikter för att lyckas i mitt arbete. Är en av 420 deltagare, från 23 länder, som deltar på Gartner MDM Summit 2012 i London. Jag anser att informationen är en nyckeltillgång för dagens organisationer och att god information inte kan tas för given. Dålig datakvalitet är för många en förbannelse och ett hinder för effektivare nyttjande av it-stöd för organisationens framgångar. Master Data Management, MDM, är ett samlingsnamn på ett antal processer och teknikområden för att på ett sammanhållet sätt samla rätt information inom ett funktionellt område i en organisation. Här följer en kort summering av den första konferensdagens första pass och egna tankar/insikter.

Jag börjar morgonen med att delta på passet ”Tutorial: Gartner´s Seven Building Blocks for MDM – Start Your Journey Here” med John Radcliffe. John öppnar passet med att visa ett antal frågor som behöver besvaras för att lyckas med ett MDM-program:

 • Finns en tydlig vision?
 • Hur kommer resan att se ut?
 • Ser verksamheten värdet med resan?
 • Kan du mäta framgångar?
 • Finns en tydlig ledning och styrning?
 • Vilka roller och ansvarsfördelningar finns?
 • Är det ett teknikprojekt, egentligen?
 • Vill vi verkligen skapa ännu en silo?

Genom medvetna svar på frågorna ovan (minsta uppsättning) finns grunden för att gå vidare med MDM-programmet. Nästa steg är att gå igenom sju ”byggnadsblock” som ett ramverk för framgång:

 1. Vision: Vad är det för förmågor och nytta som verksamheten uppnår med MDM?
 2. Strategi: Hur uppnår vi förmågorna och realiserar nyttan?
 3. Nyckeltal: Hur vet vi att vi är på väg att uppnå nyttan?
 4. Informationsägande och styrning: Undvik politik om ägandet av data.
 5. Organisation och roller: Förändringshanteringen kräver vissa tuffa beslut för att riva silos.
 6. Informationens livscykel: Förädling, optimering och fortsatt förvaltning efter programmet skapas här.
 7. Möjliggörande infrastruktur: Teknikval och strategier tas här.

Efter att grunderna är etablerade är det dags att se var vi befinner oss som organisation. Gartner har utarbetat en modell, ”MDM maturity model”, som en hjälp för att ta reda på var vi står. Därefter går det att påbörja resan från ett nuläge mot ett önskat målläge. Några nyckelbegrepp serveras: Ingen äger organisationens data (det är organisationens tillgång). Rollen ”Data Stewards” tar hand om data  och säkerställer kvalitet för organisationens räkning.

En mycket bra genomgång av slutas med några exempel på organisationer som har tillämpat ovanstående steg och lyckats i sin satsning: Kraft Foods och Lexmark.

Min egen insikt är att MDM är ett delområde i ett mycket större sammanhang och att den rörelse som sker kring MDM kan bidra till att hantera hela transformationsresan avseende it. Sällan har jag deltagit på sessioner där jag har fått en välgrundad verktygslåda att ta mig vidare med och under resan komplettera själv.