Visualisering av högsta klass

Hittade en artikel från i våras som har temat ”skifte från ineffektiva hierarkier till självorganiserande nätverk”. Artikeln är ytterst läs- och tänkvärd, så jag rekommenderar att du avsätter 5 minuter för den. Själv väljer jag att prisa upphovsmannens visualisering av skiftet. Snyggt!

old_it_versus_new_it_networks_of_change_agents_enablement (1)

Bilden tillhör Dion Hinchcliffe

Annonser

ICT-maestro på uppdrag

Läser intressant inlägg om 10 sanningar avseende verksamhetsvärde med IT och hur man ska kunna mäta detta enligt Gartner. För snart 6 år sen, i februari 2010, höll jag en workshop för ett antal CIO:er avseende nyttan med molnet och de strategiska utmaningarna. En av de strategiska utmaningarna benämnde jag som funktionen ”Cloud Maestro” och döpte senare om till ”ICT Maestro”. Såg det då som en funktion/förmåga nära EA-funktionen och CIO, som en ren förändringsledarfunktion, så som min bild visar.

ICT Maestro

Bild 1. ICT Maestro

De insikter jag har kommit till sen dess är att det sker en förskjutning åt just det hållet på många fronter. Ändå missas en basal del i arbetet: Att veta hur ICT-investeringen beter sig dagligdags och hur den mår (baseline och användarupplevelse). Har under många olika dialogformer konstaterat att det finns:

  • Individer på it-funktionen som har en underbyggd bild över flaskhalsarna i it-miljön
  • Användare av it-stöden som upplever seghet
  • Olika uppfattningar/hypoteser om grundorsakerna

Det här hänger samman med mina tidigare observationer om behovet av nya offensiva försvarslinjer. Som tillskott i den diskussionen vill jag lägga till en förmåga att mäta användarnöjdhet och fullständig analys av den faktiska funktionen mellan det som användaren upplever och hela vägen till applikationens bakända. Något som inte är svårt rent tekniskt, men kräver en tillitskultur för att fungera fullt ut.