Hyperuppkoppling – kriterierna i WEF-rapport

Lovade att läsa på World Economic Forums ”The Global Information Technology Report 2012” och har kommit en bit på väg. I mitt förra inlägg skrev jag om begreppet Hyperconnected. Nu följer jag upp med de kriterier som ingår i begreppet och som ligger till grund för Sveriges förstaplats i NRI (Network Readiness Index). Kriterierna är:

 1. Konvergensen mellan IT och telekom
 2. Fokus på regleringar som berör hyperuppkopplade världen
 3. Nätneutralitet
 4. Tillgång till mobilt bredband
 5. Kostnaden för bredband
 6. In-memory-teknik och analysmöjligheter för att hantera big data
 7. Realtidsanalys avseende big data
 8. Värdet av digitala spår för kommersiella strategier och offentlig policy (sociala analyser av big data)
 9. Nyttan av hypperuppkopplade möjligheter för organisationer och samhället
 10. Maximering av nytta med digitalisering
 11. Teknikeffekt i utbildningen

Fyra delindex står för totala vägningen av betyg:

 • Delindex 1: Miljö
  • Politiskt och regulatoriskt
   • Effektivitet hos lagstiftaren
   • IT-lagar
   • Oberoende jurisdiktion
   • Effektivitet i legala systemet vid dispyter
   • Effektivitet i legala systemet avseende utmaning av regleringar
   • Skydd av upphovsrätt (IPR)
   • Piratkopiering i %
   • Antal processteg för att validera ett kontrakt
  • Affärer och innovation
   • Tillgång till senaste tekniken
   • Tillgång till riskkapital
   • Skattesats, vinstprocent
   • Tid som krävs för att starta företag
   • Antalet processteg för att starta ett företag
   • Intensitet i lokal konkurrens
   • Kvalitet i handelshögskolor
   • Offentliga upphandlingar av teknik
 • Beredskapsindex
  • Infrastruktur och digitalt innehåll
   • Elproduktion kWh/invånare
   • Mobil nätverkstäckning
   • Internationell internetbredbandstäckning
   • Säkra internetservrar per miljon invånare
   • Åtkomst till digitalt innehåll
  • Tillgång (kostnad)
   • Mobilkostnad
   • Bredbandskostnad
   • Internet och telefoni, konkurrensindex
  • Kompetens
   • Kvalitet i skolan
   • Kvalitet i matematik och naturvetenskap
   • Högre utbildningsprocent
 • Användningsindex
  • Individuell användare
   • Mobila abonnemang per 100 invånare
   • Internetanvändare per 100 invånare
   • Hushåll med egen dator
   • Hushåll med internetuppkoppling
   • Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare
   • Mobila bredbandsabonnemang per 100 invånare
   • Användningen av sociala nätverk
  • Affärsanvändare
   • Teknikanvändning i firmor
   • Kapacitet för innovation
   • Antal patentansökning per miljon invånare
   • Nivå av internetanvändning för företag
   • Utbildning av personalen
  • Användning i offentlig sektor
   • Prioritering av IT
   • Vikten av IT i framtidsvisioner
   • E-tjänsteindex
 • Effektindex
  • Ekonomisk effekt
   • ITs effekt på nya tjänster och produkter
   • ICT-relaterade patentansökningar per miljon invånare
   • ITs effekt på nystartade företag
   • Anställningar i kunskapsintensiva aktiviteter
  • Sociala effekter
   • ITs effekt för åtkomst till grundläggande tjänster
   • Internetåtkomst i skolor
   • IT-användning och effektivitet i offentlig sektor
   • E-deltagandeindex

Utifrån kriterier och index avgörs sedan NRI, där Sverige är vinnare.

Annonser

Sverige leder i en hyperuppkopplad värld

World Economic Forum med säte i Geneve publicerar sedan 2001 ”The Global Information Technology Report”. Årets upplaga utgår från begreppet ”Networked Readiness” utifrån perspektivet att vi lever i en hyperuppkopplad värld. I ett Networked Readiness Index (NRI) listas världsledarna och Sverige kammar hem första plats:

Eftersom rapporten är omfattande (drygt 400 sidor) har jag ännu inte läst den i hela sin omfattning. Men, det jag har plockat ut är begreppet Hyperconnected enligt rapportförfattarna:

More precisely, over the past decade, the world has become increasingly “hyperconnected.” We live in an environment where the Internet and its associated services are accessible and immediate, where people and businesses can communicate with each other instantly, and where machines are equally interconnected with each other. The exponential growth of mobile devices, big data, and social media are all drivers of this process of hyperconnectivity.”

Det som kallades för ”konvergens” för 10 år sedan har berikats med en social dimension, molnutvecklingen och den utveckling vi ser med Internet of Things. Numera kallas det alltså för ”Hyperconnected”.

Jag kommer att ägna påskhelgen åt att läsa rapporten från WEF och återkommer med en uppdatering.