The circle is closing

In less than a week, on Thursday December 1st, I will rejoin Microsoft Sweden in a position as a Technology Solution Professional within the Enterprise Mobility and Security group. I have spent some time now to catch up with all that has happened since I left Microsoft 9 years ago. My initial thoughts were that I was quite on top of developments around Microsoft during those years and my ”refresh” would just need a couple of days. Nothing could be further from the truth. Instead, I have to admit with equal parts of fear and burning passion that I have to master mostly uncharted terrain 🙂

During the years outside of ”home” I have had the privilege to work with smart minds, challenging situations and meet truly amazing people who I will consider friends for the rest of my life. There is no way I can make justice to those experiences, so I won´t go in to details. Instead I will just add some bullet points to highlight happenings during 9 years:

 • Establishing LabCenter as the true meeting place for IT pros
 • Enlightening development mission for the Internet Foundation in Sweden
 • Architecting and establishing Cloud Sweden (article in Swedish that summarizes the impact of the organization) to foster the cloud development in Sweden
 • I ran numerous strategic workshops on cloudsourcing through my own company MyNethouse 2.0
 • Served as a chairman for the Swedish chapter of Internet Society, ISOC-SE
 • Co-developed and established eGrannar and served as the chairman for CityBlock Development
 • Served the board at the Stockholm chapter of the Swedish Computer Society
 • Served as IT-strategist, interim CTO and Security Advisor within the Swedish National Police. Also fulfilled a childhood dream by numerous missions with real police officers

Within each and single bullet point are numerous enlightening meetings with smart minds and wonderful people. And very soon I will join a company close to my heart and also filled with smart minds and wonderful people. Working close to customers and partners filled with smart minds and wonderful people. I am really looking forward to work on all opportunities that lie ahead. To fill my heart and mind with even more memorable experiences.

Annonser

Min syn på ett fritt och öppet Internet

Som nyligen tillträdd ordförande för ISOC-SE har jag ägnat ett par månader åt att lyssna, läsa på och lära mig om vilka frågor som rör Internets utveckling framåt. Som i allt strategiskt arbete handlar det om att göra rätt arbetsinsatser för att genom dessa forma framtiden. Framtiden är lika oviss för alla och ett gott strategiskt arbete handlar om att förstå historien, nuläget, aktörerna genom tiderna, motsättningarna som råder, antagonisterna, lobbyrörelserna, maktanspråken och en hel del annat. En volontärförening som Internet Society har spelat, och kommer att spela, en stor roll i Internets utveckling. Jag är extremt priviligierad att få vara en mer aktiv medlem inom ISOC-SE och vill här ge en självdeklaration vem jag är.

Grunden att stå på

Jag har varit medlem i ISOC-SE sedan 2005. Mina motiv att gå med i föreningen då, som nu, är min grundläggande tro på utveckling baserad på öppenhet. Jag är född i dåvarande Jugoslavien och kom till Sverige som femåring. Somrarna tillbringades i hemlandet, liksom 15 månaders militärtjänstgöring. Jag har på nära håll upplevt ett slutet samhälle med en liten klick styrande i ”partieliten”. Ett samhälle präglat av övergrepp, korruption, godtycklighet, statskontrollerade mediakanaler och undertryckta motsättningar. Under hela den tiden kunde jag ställa det jugoslaviska samhället mot det svenska: Ett flerpartisystem med demokratiska val och en grundlagssäkrad yttrandefrihet. Jag är alltså extremt formad av mina upplevelser och hela mitt väsen, mitt DNA, är uppbyggt av en orubblig tro på öppenhet och demokrati. Ska jag sammanfatta hela den tron i en mening blir det enligt följande: En person – en röst, oavsett hur stort, eller litet, kapital!

 Ett fritt och öppet Internet

Vid alla större skiften i historien har vi sett exempel på omformningar av samhällsstrukturer och skapandet av maktpositioner. Internet är ett sådant skifte och omformningen av samhällsstrukturerna pågår för fullt. För att säkerställa ett fritt och öppet Internet för alla ser jag ett antal områden som behöver adresseras (ingen inbördes ordning gäller):

 • Skapa förståelse för grundläggande distinktioner i terminologin. I debatterna som jag har lyssnat på pågår en förskjutning av Internets användare mot begreppet ”konsument”. Jag tycker inte att konsumentbegreppet är något dåligt per se. Men, Internet är en del av vår värld och vi är Internetmedborgare först och främst. Som medborgare av Internet väljer vi våra olika roller efter eget tycke och smak. Ska vi försöka se nyktert på Internet är det alla vi användare som är producenter av det material som vi sen konsumerar (sociala medier, bloggar, bild-/videotjänster, snabbmeddelanden, positioneringstjänster etc.). Utan oss är Internet massor av smarta algoritmer, programkoder, järnskrot, kisel, dioder och protokoll utan innehåll.
 • Teknisk utveckling av Internets plattform. Fortsatt öppen utveckling av Internettekniken så att framtida behov kan tillgodoses med öppna lösningar. Anslutningen av enheter till Internet ställer krav på adresser, för att nämna ett aktuellt exempel.
 • En ökad transparens för användaren. Det ska vara självklart att vi när som helst kan få en överblick över vem som vet vad om de spår vi lämnar på Internet. Vi ska när som helst kunna bestämma oss för att lämna mer, mindre eller få vara helt i fred när vi rör oss på Internet. Vi ska alltid känna till vad som lagras om oss, var det lagras och hur den informationen eventuellt används.
 • Högre grad av användarkontroll. Det här hänger samman med den tidigare punkten, men utgör ändå en helt egen disciplin. Nyligen höll ISOC-SE ett seminarium på temat ”Användarvillkoren – Internets okända ”lag””. Daniel Westman har gjort ett föredömligt arbete med att tydliggöra användarvillkoren på Internet för användaren. Det gäller både när vi accepterar användarvillkoren och även då något förändras i villkoren. Dessutom behövs det säkert någon form av förståelse när användarvillkoren är orimliga. Copylinda har en redogörelse från konferensen på Twitter.
 • Rivandet av kunskapsbarriärer. För några veckor sedan lyssnade jag på ett samtal ”backstage” efter en stor konferens om styrningen av Internet. Den ena parten hävdade att all utveckling på Nätet bygger på Internetteknik och är definitionsmässigt öppet. Den andra parten försökte, förgäves, beskriva skillnaden mellan ett öppet/fritt Internet och användningen av ”Internetteknik” för att bygga en isolerad tjänst (en sluten silo inom det öppna landskapet). Alla kan nå Facebooks startsida på Internet, men bara registrerade Facebookanvändare kan komma in i Facebooks ”silo” och ta del av tjänsterna som Facebook tillhandahåller. De här frågorna handlar om teknik, utveckling, affärsmodeller, juridik och en hel del annat. Kunskapsinsatser behövs för att eliminera barriärer och grunder för missförstånd.
 • Motarbeta digital analfabetism. Alla ska få en rimlig chans att vara Internetmedborgare av egen fri vilja. Fler och fler grundläggande samhällstjänster flyttas in på Internet och ingen ska behöva vara utesluten eller ha en ingenjörsexamen i systemvetenskap för att kunna ta del av Internet. Nyligen beslutade FN om en deklaration om mänskliga rättigheter och Internet, vilket är ett bra steg framåt.

Som individ inom ISOC-SE har jag chansen att tillsammans med många smarta människor göra en liten insats för att säkerställa Internets fortsatta öppna utveckling. Det handlar om att både säkerställa en teknisk utveckling av Internets plattformar och verka för de sociala sidorna av utvecklingen.

Fritt och öppet landskap!

ISOC-SE för ett inkluderande och öppet Internet

Det är mycket nu!

Extremt mycket roligt som händer, vilket har fått mig att prioritera hårt. Tyvärr har blogginläggen samlat på sig damm, vilket jag beklagar. Inför helgen vill jag därför passa på att göra ett kort inlägg om ISOC-SEoch mitt utökade engagemang i föreningen.

Årsmötet för ISOC-SE antog valberedningens nominering av mig som ledamot och ordförande i föreningens styrelse. Det är med en stor ära och lika stort mått av tillförsikt som jag kliver in i rollen. Avgående ordförande, Östen Frånberg, har varit med och etablerat ISOC-SE och med stor framgång bidragit till en 15-årig utveckling av föreningen. Jag kommer att ta till mig så mycket som möjligt av Östens och andra förtjänstfulla medlemmars samlade kompetens för att tillsammans med medlemmarna driva ISOC-SE framåt. Det arbete som Östen gör inom IVA kring Internet of Things kommer säkerligen att generera seminarier och annat inom ISOC-SE framöver.

En av vår förenings medlemmar, Jonas Lejon, har skrivit ett inlägg som handlar om kärleken till Internet. Jag kan bara rekommendera alla som älskar Internet att följa Jonas uppmaning och gå med i ISOC-SE.