ISOC-SE för ett inkluderande och öppet Internet

Det är mycket nu!

Extremt mycket roligt som händer, vilket har fått mig att prioritera hårt. Tyvärr har blogginläggen samlat på sig damm, vilket jag beklagar. Inför helgen vill jag därför passa på att göra ett kort inlägg om ISOC-SEoch mitt utökade engagemang i föreningen.

Årsmötet för ISOC-SE antog valberedningens nominering av mig som ledamot och ordförande i föreningens styrelse. Det är med en stor ära och lika stort mått av tillförsikt som jag kliver in i rollen. Avgående ordförande, Östen Frånberg, har varit med och etablerat ISOC-SE och med stor framgång bidragit till en 15-årig utveckling av föreningen. Jag kommer att ta till mig så mycket som möjligt av Östens och andra förtjänstfulla medlemmars samlade kompetens för att tillsammans med medlemmarna driva ISOC-SE framåt. Det arbete som Östen gör inom IVA kring Internet of Things kommer säkerligen att generera seminarier och annat inom ISOC-SE framöver.

En av vår förenings medlemmar, Jonas Lejon, har skrivit ett inlägg som handlar om kärleken till Internet. Jag kan bara rekommendera alla som älskar Internet att följa Jonas uppmaning och gå med i ISOC-SE.

Annonser