Nätverkens ekosystem på 12 veckor

Har precis påbörjat en ny kurs på Princeton, via plattformen Coursera. Kursen, som är 12 veckor lång, heter ”Networks: Friends, Money and Bytes”. Fastnade för upplägget med 20 kritiska frågeställningar som rör vår nätverksekonomi i den digitaliserade världen. Dessutom är jag nyfiken på hur (in)aktuella mina tekniska kunskaper är.

Coursera är en öppen utbildningsplattform som erbjuder så kallade MOOC-kurser (Massive Open Online Course) från 145 partners i 28 länder. Kurserna som erbjuds är kostnadsfria, men det finns även en möjlighet att teckna sig för så kallade ”signature tracks” eller ”specializations” för en kostnad. Har använt mig av plattformen under flera år och kan rekommendera den som bra plattform för fortbildning eller lärande.

Courserakurs Princeton

Annonser

Tankematerial für alle

Jag använder allt mer olika former av visualiseringar för att få igång mitt tänkande. Det kan handla om en presentation som ska utarbetas, något som ska skrivas, områden jag vill förstå eller som ingången till litterärt skrivande. En visuell modell hjälper hjärnan och kreativiteten, men hämmar min självkänsla. Varje gång. Mina visuella experiment ser ut som en korsning mellan en femårings kluddande på måfå och ett brokigt stamkrig. Har köpt böcker (”The Doodle Revolution” och ”The Visual Communications Book”, för att nämna några) och tagit till mig av olika presentationer i ämnet. Har köpt handböcker i att lära mig teckna. Upplever inte att det har höjt kvaliteten i mitt visuella tänkande. Ännu.

Nu var det inte mina tillkortakommanden jag tänkte ondgöra mig över. Ämnet för det här inlägget är lite mera upplyftande. Genom mina professionella år har jag tagit till mig modeller och strategier för att lyckas i det jag ska företa mig. Vissa delar har fallit sig helt naturligt och blivit en del av min identitet. Andra är mera distanserade från mitt innersta och jag får göra mentala ansträngningar för att förstå att tillämpa dem väl.

Jag har börjat dokumentera de saker jag har tagit till mig mest genom åren som ett rent egocentriskt projekt. Har även gjort ett kortare sammandrag i form av presentationen ”Lite tänkande om kompetens, it och strategier”, som jag delade med mig av på olika forum. Har fått bra respons från många och gjorde nu en kortare sammanställning av personliga drivkrafter. Något som utmynnade i en första presentation, ”Lite mera tänk om personlighet och skapande”.

vinnarmentalitet

skapande

Fritt att förädla och använd

Mina kunskaper, förmågor och kompetens kommer ur material och samtal som jag har fått mig till livs genom åren. Jag har fått värdefulla gåvor av andra. Därför är jag bergfast övertygad om att fri delning av mina alster är den rätta vägen. Därför släpper jag mina sammanställda presentationer under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licens. Vore kul att få se dina förädlingar/tillägg/tankar!

Att förenkla framtiden

Bruce Kasanoff beskriver egenskaper som han anser tidlösa för framgångsrika människor i artikeln Simplify Your Future.

Kortfattat handlar det om att vara pålitlig genom att vara generös med din kunskap (visdom), våga vara expert, vara tydlig, ha ett öppet sinne, vara uthållig, vara närvarande och att alltid kunna förändra dig själv.

Tidlösa principer som fungerar även i en allt mer komplex värld.

Tänkvärt om självförtroende

Har läst om en favoritartikel på LinkedIn, ”9 qualities of truly confident people” av Dharmesh Shah.

 

I korthet en artikel om drivna, nyfikna och osjälviska karaktärsdrag hos människan. Den formen av personer som det är en fröjd att vistas i närheten av.

 

Hoppas att just du har en fin sommar.

Produktivitetsmodell för resultat och glädje

Att ständigt försöka vara strategisk, innovativ, visionär, <släng in valfritt begrepp här> är förknippat med risken att bli flummig och hamna i ett leveranslimbo. Vakenhet och omtag är två ingredienser för att inte hamna för djupt i fällan. Varningsklockorna ringer när det blir obalanser i ens produktivitetsvardag. Eftersom jag är extremt beroende av skrivande, modeller, skisser och liknande stöd för att samla mina tankar om ett område har jag utvecklat en egen liten ”Produktivitetsmodell”. Modellen utgår ifrån en balanserad vardag som ger bäst resultat i ens arbetsliv. Grunden är att ständigt utgå ifrån den där rena passionen som en gång förde in en på det valda området. Först kommer modellen i form av en grafisk representation och därefter en kortfattad beskrivning över vad som avses.

 

 

Jag har i min egen produktivitetsmodell jagat balansen mellan passion/roligt och ansvar/produktivitet. Följande tankar har jag haft när modellen har utarbetats:

 • Output/input: För att känna sig tillfreds med sig själv är det viktigt att ständigt producera resultat. Ständiga möten, revideringar, rapporteringar, mejlkonversationer och andra strukturella moment kan kännas meningsfulla och viktiga. Men, kommer inga konkreta resultat som för organisationen framåt blir det förr eller senare ohållbart.
 • Inspiration/systematik: Den här dimensionen rymmer hela passionen för det man gör. Att varje morgon vakna och ha en buffet av möjligheter framför sig gör mirakel för både individen och organisationen. Systematiken är själva strukturen där inspirationen får ett utlopp. Att ta till sig av all nödvändig input, strukturera input till actions och därefter använda inspirationen för att skapa output känns som ett starkt framgångsrecept.
 • Fokus/experimentverkstad: Ögonen på vägen är en förutsättning för att inte köra fel/spåra ur. Utmaningen ligger i att hitta lusten mitt i allvaret. Att ständigt säkerställa att livsblodet för organisationen är friskt och tillåter lärande genom att våga.
 • Logik/känsla: Ansvar för resultat, uppföljning, ordning och reda är det som logiken står för. Känslan kommer utifrån experimentverkstadens mer indirekta lärande: Modet att våga fatta beslut mot det som är rätt för organisationen och inte fastna i att reda ut vilken som är den perfekta lösningen på alla världens problem.

För egen del förstår jag att balansen 60/40 inte är möjlig varje dag och vecka. För långsiktigt hållbara resultat är jag däremot totalt övertygad om att det är något som man måste sträva efter. Resultat genom glädje är den sanna strategiska ”mojon”.

Tillbaka efter ledighet och kickstartar hösten

Efter en fin ledighet och en fullspäckad uppstart på jobbet kliar det nu rejält i bloggfingrarna. Inför kommande utmaningar har jag funderat på vad rollen ”it-strateg” innebär och om jag kan hitta ett it-strategiskt forum där vi som har rollen kan utveckla varandra. Har börjat med att göra en tankeskiss över vilka förmågor en it-strateg har, vilka kompetenser som används i rollen och vilka gränssnitt som it-strategen har i sitt arbete.

Tar tacksamt emot återmatning kring detta.

 

Förmåga Kompetens/beskrivning Gränssnitt
Utforma strategiskt tänkande Förstår organisationens målsättning och anpassar sin operativa förmåga för att matcha målen. Tänker långsiktigt i varje beslut och tar alltid höjd för det som är rätt baserat på förutsättningarna (inte störst, bäst, vackrast…). Tar ansvar för att förstå kravbilder, behov, samla in rätt information, värdera och analysera fakta, för att slutligen rekommendera och/eller implementera lösningar. Arbetar mycket nära organisationens strategiska arkitekter, programledare, processägare och relevanta stabsfunktioner.
Resultat-orientering Tar till sig av experters åsikter,

värderar historiska fakta och bidrar med egen expertis i beslutstagande för att ständigt ha framdrift.

Håller möten och odlar relationer. Samverkar i nätverk med andra organisationer inom näringslivet, offentlig sektor och intresseorganisationer. Aktiv i programarbetet.
Odlar samverkan, kultiverar produktivitet Involverar andra och coachar vid

behov för att skapa resultat.

Konsulterar andra och informerar om beslut och utmaningar. Ger kredibilitet till andra. Tar ansvar för egna- och teamets beslut.

Formella och informella former vägs ständigt mot strategier och handlingsplaner för organisationen. Driver strategiska forum och mer informella strategiska forum.
Personligt engagemang Utgår från organisationens värdegrund och arbetar disciplinerat och professionellt  med stort engagemang. Respekterar organisationens processer, men tar ansvar för att föreslå förändringar som gynnar organisationen. Är en god talesperson för organisationen internt, såväl som externt. Ansvar och ledarskap i alla kontakter, möten och diskussioner. Förståelse för problem som uppkommer och upparbetat förtroende i rätt forum för att hitta lösningarna.
Kommunikativ förmåga Söker ständigt förstå omgivningen och agerar för att kommunicera tydligt. Förankrar noga att samtliga parter har förstått och accepterat det som har sagts. Ansvar och ledarskap i alla kontakter, möten och diskussioner. Uppföljningar av ingånga överenskommelser.
Omvärlds-bevakning Har örat nära rälsen för att upptäcka nya tekniker, arbetssätt, lösningar, paketeringar eller affärsmodeller som kan gynna kärnverksamhetens it-stöd. Driver aktivt kompetenshöjande initiativ för att skapa förståelse för verksamheten vad nyheterna innebär för dem. Analytiker, konferenser, kollegiala utvärderingar, RITS, sociala medier, webb, facktidskrifter, forum, böcker och kurser.

Beslutsgym för kvalitativ muskelmassa

Det har varit en fantastiskt händelserik vecka med många extremt viktiga möten och diskussioner. Jag är full av kärlek till människor som vill något, tänker framåt, delar med sig frikostigt och står för sina ideal. Har umgåtts intensivt med sådana människor och det ger energi. Följande inlägg skapas av ren eufori och grundas i diskussioner om beslutskapacitet: Vad är god beslutskompetens?

Utifrån mitt perspektiv är det ett antal nyckelområden som är så självklara att vi ibland komplicerar saker för att det enkla verkar vara för lätt. Beslutsgången består av:

 • Definition av problemet
 • Lagbygge för att tackla frågan/frågorna
 • Målsättningen med spelet
 • Valmöjligheter och eventuella ramar för spelet
 •  Utvärderingsprocessen för att komma framåt
 • Beslutsprocessen

Slutligen kommer den mest kritiska komponenten (enligt mig): Implementationen av beslutet!

Har ägnat senaste två veckorna åt kompetensrevidering, som jag skrev i det förra inlägget. Det, i kombination med mina spännande möten den här veckan, har gett ett antal uppslag kring personliga egenskaper för framgång:

 1. Kompetensträning på elitnivå – Med det menar jag ett medvetet och aktivt förvaltande av den egna kunskapen och färdigheterna som utgör ens kompetens. Bra beslutsfattande grundas på trygg kompetens och aldrig på siffror.
 2. Kommunikativ förmåga – Kunna visualisera idéer och uppslag. I dialog med andra låta idéerna gro och växa sig vilda. Tillsammans skapa berättelser som stärker gemensamma värderingar och mål.
 3. Ständigt kalibrerad etisk kompass – Affärsvärlden är full av egon som sätter sitt bästa framför verksamhetens bästa. Stå stadigt på en moralisk riktig grund och vik inte för härskarteknikens mästare. Såvida de inte har rätt.
 4. Komplexitetsförenklare – I en komplex värld gäller det att skapa sig en översiktsbild, borra sig ner i de viktiga detaljerna och våga lämna det oviktiga helt. Det går alltid att gå tillbaka och hämta upp något glömt, istället för att drunkna i massan.

Har även fastnat för en fras myntad av Jack Welch: ”Face reality as it is, not as it was or as you wish it to be!”

Träningsprogram för beslutsstyrka

För egen del försöker jag varva tunga övningar med lite lättare från tid till annan när det gäller beslutsstyrka. Genom att medvetet träna för långsiktighet har jag upptäckt att det finns många duktiga medtränande vänner. Beslutsstyrkeallianser är extremt lyckade och ger mycket energi och utbyte.