Ännu mera ”Yes-man” 2018

2018 har sparkat igång på allvar och jag vill önska dig en god fortsättning, samt ett extremt framgångsrikt år helt i enlighet med din egen definition av begreppet ”framgång”!

Sitter just nu och skriver på en synopsis för en ny bok (sannolikt en e-bok eller kanske en serie inlägg på bloggen/LinkedIn). Som alltid när hjärnan sprakar som brasan vid Valborgsmässoafton börjar synapserna formera helt nya vinklar. Tankarna far iväg och irrar genom erfarenhetens allt mer komplexa labyrinter. Orsaken? Snappade upp ett inlägg på något professionellt socialt nätverk om vikten att kunna säga nej. Vet inte hur många gånger jag har hört den förnumstigheten genom decennierna (värre ändå: vet inte hur många gånger jag själv har sjunkit ner i plattitydlimbo och försökt ”säga nej”).

Eftersom min hjärna ibland får för sig att göra sitt jobb samlar jag tankesmulorna som är vitt spridda, likt de grånade håren runt min hjässa, och processar vilka slutsatser som eventuellt kan dras. ”Ja” är det som driver utvecklingen av en person, och samhället, framåt. ”Ja” är bekräftelse att du vill; att du så småningom ska kunna. ”Ja” är lusten att våga sig in i något främmande, för vissa skrämmande. ”Ja” är att lämna sin inrutade föreställningsvärld (comfort zone är så mycket mera talande) och berikas med intryck, känslor, ny kunskap.

Kommer därför programmera min hjärna med med ännu mera ”ja” till allt som lockar, berör, intresserar. Kanske måste jag lära mig att säga ”Ja” på ett helt nytt plan? Yes, vad kul!

word-art-av-ja-pacc8a-macc8anga-spracc8ak

Annonser

Att förenkla framtiden

Bruce Kasanoff beskriver egenskaper som han anser tidlösa för framgångsrika människor i artikeln Simplify Your Future.

Kortfattat handlar det om att vara pålitlig genom att vara generös med din kunskap (visdom), våga vara expert, vara tydlig, ha ett öppet sinne, vara uthållig, vara närvarande och att alltid kunna förändra dig själv.

Tidlösa principer som fungerar även i en allt mer komplex värld.

Tänkvärt om självförtroende

Har läst om en favoritartikel på LinkedIn, ”9 qualities of truly confident people” av Dharmesh Shah.

 

I korthet en artikel om drivna, nyfikna och osjälviska karaktärsdrag hos människan. Den formen av personer som det är en fröjd att vistas i närheten av.

 

Hoppas att just du har en fin sommar.

Beslutsgym för kvalitativ muskelmassa

Det har varit en fantastiskt händelserik vecka med många extremt viktiga möten och diskussioner. Jag är full av kärlek till människor som vill något, tänker framåt, delar med sig frikostigt och står för sina ideal. Har umgåtts intensivt med sådana människor och det ger energi. Följande inlägg skapas av ren eufori och grundas i diskussioner om beslutskapacitet: Vad är god beslutskompetens?

Utifrån mitt perspektiv är det ett antal nyckelområden som är så självklara att vi ibland komplicerar saker för att det enkla verkar vara för lätt. Beslutsgången består av:

  • Definition av problemet
  • Lagbygge för att tackla frågan/frågorna
  • Målsättningen med spelet
  • Valmöjligheter och eventuella ramar för spelet
  •  Utvärderingsprocessen för att komma framåt
  • Beslutsprocessen

Slutligen kommer den mest kritiska komponenten (enligt mig): Implementationen av beslutet!

Har ägnat senaste två veckorna åt kompetensrevidering, som jag skrev i det förra inlägget. Det, i kombination med mina spännande möten den här veckan, har gett ett antal uppslag kring personliga egenskaper för framgång:

  1. Kompetensträning på elitnivå – Med det menar jag ett medvetet och aktivt förvaltande av den egna kunskapen och färdigheterna som utgör ens kompetens. Bra beslutsfattande grundas på trygg kompetens och aldrig på siffror.
  2. Kommunikativ förmåga – Kunna visualisera idéer och uppslag. I dialog med andra låta idéerna gro och växa sig vilda. Tillsammans skapa berättelser som stärker gemensamma värderingar och mål.
  3. Ständigt kalibrerad etisk kompass – Affärsvärlden är full av egon som sätter sitt bästa framför verksamhetens bästa. Stå stadigt på en moralisk riktig grund och vik inte för härskarteknikens mästare. Såvida de inte har rätt.
  4. Komplexitetsförenklare – I en komplex värld gäller det att skapa sig en översiktsbild, borra sig ner i de viktiga detaljerna och våga lämna det oviktiga helt. Det går alltid att gå tillbaka och hämta upp något glömt, istället för att drunkna i massan.

Har även fastnat för en fras myntad av Jack Welch: ”Face reality as it is, not as it was or as you wish it to be!”

Träningsprogram för beslutsstyrka

För egen del försöker jag varva tunga övningar med lite lättare från tid till annan när det gäller beslutsstyrka. Genom att medvetet träna för långsiktighet har jag upptäckt att det finns många duktiga medtränande vänner. Beslutsstyrkeallianser är extremt lyckade och ger mycket energi och utbyte.

Kompetenspositioneringstankar

Att skotta mängder med snö är inte enbart en bra träning. Syresättningen under aktiviteten stimulerar även huvudet att sätta igång och tänka. Under kvällsskottningen igår (massor med härlig snö) gled jag in på tankar avseende positionering kompetensmässigt i egenskap av it-strateg. Jag började bolla med två enkla dimensioner: ”Ämneskompetens” och ”Kompetensdjup”. Utifrån det började jag mappa upp fyra epitet, baserat på dimensionerna, och en kortfattad beskrivning vad som menas per epitet (så som bild 1 visar). Slutligen gjorde jag ett hastigt ställningstagande kring var min roll bör finnas rent topografiskt (så som bild 2 visar). Nästa steg är att söka efter kompetensbeskrivningar för varje kvartil i bilden. Någon måste säkerligen ha gjort den mappningen tidigare. Genom att slå ihop beskrivningarna med bilderna finns ett första embryo för önskeläge för it-strateger. Därefter är det lätt att skapa en utvecklingslinje för att bibehålla/utveckla kompetensen.