Teoretiserande vs operativ strateg

Ägnar en hel del tankekraft åt att försöka definiera ett operativt strategiskt förhållningssätt där resultat och långsiktig innovation utgör två sidor på samma mynt. Inser att det är en fälla där jag lätt blir fånge i eget grepp. Modeller i all ära, men det är när modellen möter verkligheten som de intressanta effekterna uppstår. Därför accepterar jag stilla faktum att jag kommer få ägna en hel del tid för att köra trial & error i några iterationer. Dessutom har jag kommit till insikt att strategiska mönster handlar om lika stora delar planerad ledning/styrning och framväxande/lärande arbete. I en it-förändring kopplar jag strategiska mönster till orsakerna bakom transformeringsrörelsen.

Transformeringar av it sker i de vanligaste fallen för att:

1. Förbättra tjänsteportföljen genom optimeringar och därigenom ha högre servicegrad till lägre kostnad

2. Skapa mer tid/resurser/medel till att utveckla nya it-stöd som ökar organisationens förmågor

2.5 För att bryta invanda mönster och skapa rörelse

Sättet att lyckas i förändringen är att uppvisa resultat och bygga upp förväntningar/energin kring möjligheterna med det som är nytt. En iterativ process som fortsätter. När en insåld förväntning har infriats ska den skötas optimalt (ledning/styrning), samtidigt som nästa innovation ligger i utveckling (framväxande/lärande). För att lyckas i ekvationen är det fyra hörnstenar som håller bygget uppe:

1. Ledning och styrning

2. Arkitektur

3. Allianser och kommunikation

4. Modet att våga stå för sin sak

Annonser

6 egenskaper hos riktiga strategiska tänkare

Jag är en extremt intensiv användare av LinkedIn och hittar ett stort värde i den kontexten. Ofta hittar jag tankeväckande artiklar och ibland riktiga guldkorn. Idag hittade jag artikeln ”The 6 Habits of True Strategic Thinkers” och känner att jag måste dela med mig av den. Företaget bakom är Decision Strategies International.

I artikeln finns ett antal egenskaper som jag har adresserat i mina blogginlägg här på it-strategen, men det finns även ett antal områden som jag ännu inte har dykt ner i. Det absolut mest intressanta området är att fira framgångar och misstag där organisationen har fått med sig värdefulla lärdomar. Här finns det mycket att göra för att fostra fram en förändringskultur baserad på att våga.

Slutligen kan jag rekommendera en liten Quiz på ämnet som får dig att fundera.