Taekwondo, öppet sinne och ett leende

Under några mycket givande diskussioner med en person jag respekterar har en hel del tankar om strategiarbete vuxit fram. Jag ska försöka att rama in tankarna och presentera dem i rätt kontext. Genom hela inlägget kommer jag att använda just ”jag” som exempel, för att inte fastna i ett generaliserande ”man” hit och ”man” dit 🙂

Börjar med reaktivt beteende. Genom åren har jag stått på truismer om 90/10- eller 80/20-principen. Det vill säga att i 90 (80) procent av fallen styr vi över vår tillvaro och resten är händelser runt omkring oss som får påverkan på vårt liv. Om jag får anta att det handlar om 10 % är det 4 timmar per arbetsvecka i genomsnitt som kommer att handla om händelser som jag inte kan förutse/rå över som kommer att ha påverkan på mitt arbete. Fortsätter jag mitt antagande med att gissa på att de 4 timmarnas ”externaliteter” (positiva eller negativa) kräver taktiska omprioriteringar och insatser. Det i sin tur påverkar säkerligen 8 timmar den veckan och ackumuleras framåt i tiden om taktiska åtgärder inte görs med målbilden i sikte.

Sänker jag den strategiska garden och ”släcker bränder” ett par veckor hamnar jag snabbt ute i terrängen där det ständigt finns nya brandhärdar. Resultatet blir övertidsarbete, massor av springande, känslan av att inte räcka till i kombination med att känna mig duktig och oersättlig eftersom jag ”gör så mycket”. För att inte fastna i träsket utvecklar jag en egen modell hämtad ur min tid som elitfighter inom Taekwondon i min ungdom. Utifrån det kommer ett antal principer som jag ständigt kommer att sträva efter:

  • Jag ska vara en mästare i rättvisa och frihet
  • Jag står på en grund byggd av positiv attityd
  • Som person är jag respektfull, modig, lojal, artig, pålitlig, ödmjuk, tålmodig, uthållig, ansvarsfull och god
  • Jag har en hög integritet

Till det lägger jag ett öppet och icke-fördömande sinne, samt ett leende då någon försöker att rubba mina cirklar. Det här är min framväxande modell för att jobba med it-strategisk utveckling och inte förlora målet ur siktet. Hur jobbar du? Dela gärna med dig med dina tankar.

Annonser